fn plocha x y z =
(-- určím si funkci pro přehlednost
 box length:1 width:20 height:1 pos:[x,y,z]
)

fn drawLineBetweenTwoPoints arr =
	(     --spojeni bod; do krivky
	ss = SplineShape pos:arr[1]--
	         --definovala jsem si svoji funkci ss, který má posici v poli a je tam jeden prvek
	addNewSpline ss
	       --pokyn přiřazení 
	for i = 1 to arr.count do    --zadavam si pocet prvkudo pole
		(
		addKnot ss 1 #corner #line arr[i]    --cyklus bodů
		)
	updateShape ss     --toto říká, že se má vykreslit celá ta křřivka
	ss       --pokud potřebuju s křivkou dále pracovat dále definuju tímto příkazem, vrácení dála ve skriptu
	)

fn krivka = 
(
	steps = 1000.0
	a = 100.0
	arr = #()--prazdne pole, musime definovat

	for i = 0.0 to a+(a/steps) by (a/steps) do    -- abz nam to dodelalo prvni a posledni bod, tak musime pridat jeden , pocita od prvniho bodu
		(
		P = [i, sin (i*180/pi),cos (i*90)]-- zadavam bod
		append arr P--pridam bod P poli
    )
	arr
)	

fn plochaKrivka =
  (
  body = krivka() 
  for i = 1 to body.count do    --ptám se na pocet-count prvku do pole
		(
		plocha body[i].x body[i].y body[i].z
		)
  )
   -- nevim--- vytvořit několik koulí, seskupit je dohromady, vytvořit skupinu a hlavní kouli a odvozené od ní

for i=1 to 5 collect sphere pos:(random [-100,-50,0] [100,50,0])

group MySpheres name:"MyGroup"
       --pojmenování

isGroupHead $MyGroup
       -- návrat true

isGroupMember $sphere01 
   -- kdo je člen skupiny
   -- check to see if group is open. Open group     and test member of group
   -- nevim

isOpenGroupHead $MyGroup 
       -- návrat false

setGroupOpen $MyGroup true

isOpenGroupMember $sphere01 
      -- návrat false


-- vytvoření nové skupiny koulí, a přiřazení jejich té původní skupině, vlastnosti 

NewSpheres=for i=1 to 3 collect sphere pos:(random [-100,-10,0] [100,10,0])

append NewSpheres $MyGroup
 --nová skupina

group NewSpheres name:"BiggerGroup"
-- vytvoření hlavní skupiny, testování členů, uzavření

setGroupOpen $BiggerGroup true

isOpenGroupMember $MyGroup

setGroupOpen $MyGroup false


setGroupOpen $BiggerGroup false


---------------------------------------
---------------------------------------

--delete $*
clearListener()
  --mybox = box length:1 width:20 height:1 pos:[1,9,8]-- takto mi to určí jednoduše, vygeneruje mi to box
--plocha 1 9 8

body = krivka()
drawLineBetweenTwoPoints body
-- mySpline = drawLineBetweenTwoPoints arr-- udelej krivku do pole