Studio Florián


Jan Kalfus | Památník - Epopej - Vinice

Jan Kalfus | Památník - Epopej - Vinice


Autorská zpráva

Předmětem mé diplomové práce je návrh nového uspořádání a formy Letenského svahu s integrovaným muzeem pro Slovanskou epopej a úprava podstavce bývalého Stalinova monumentu na pomník obětem komunismu.
Návrh vychází z historických a urbanistických souvislostí. V severojižním směru nově definuje ukončení osy Pařížské ulice stavební celek tvořený pomníkem, do svahu vnořeným muzeem a veřejným prostorem schodiště. Ve směru podélném na celém svahu navazuji na historickou tradici a obnovuji vinici členěnou sítí pěších cest, na jejichž hlavním křížení je umístěna vinárna.
Naše republika dosud nemá důstojný pomník, kterým by se vyrovnávala s obdobím čtyřiceti let trvající komunistické totality ( pomník na Újezdě závažnost této epochy dle mého dostatečně nevyjadřuje). Transformace podstavce bývalého Stalinova pomníku na památník obětem komunismu navazuje na historický kontext a je zároveň tímto silným gestem. Z podstavce snímám zastřešení a odkrývám tak původně podzemní prostor, kde ponechávám pouze rastr mohutných nosných sloupů, který půdorysně zabírá plochu témeř 100 x 100 m a ukazuje tak mnohem působivěji nesmyslnou a děsivou monumentálnost pomníku tohoto masového vraha. Sloupů je stejný počet, jako obětí justičních vražd v padesátých letech. Ve střední části na místě sochy je ponechán volný prostor, pod kterým je atrium podzemní obrazárny.
Budova muzea inspirovaná procesem eroze se navenek projevuje pouze vstupním portálem v úrovni předmostí Čechova mostu, který je současně mediální fasádou, a čočkami na výstupcích, které prorůstají schodištěm a pomníkem směrem k dennímu světlu. V portálu je také přístup do podzemní garáže situované pod vstupním prostranstvím a k veřejnému výtahu na Letenskou pláň.
Opěrné kůly vinice mají mimo dalších funkcí schopnost emitovat světlo, působí tím jako další prvek nočního osvětlení panoramatu Prahy.

Hodnocení vedoucího

Předmětem řešení je návrh muzea-pavilonu pro umístění Slovanské epopeje od Alfonse Muchy, což je v tomto diplomním projektu ještě spojeno s úpravou plochy na místě Stalinova monumentálního pomníku na memoriál obětí komunismu a to vše v navaznosti na novou úpravu Letenského svahu.
Autor opírá svůj tvůrčí proces o historické a urbanistické souvislosti: v severojižním směru nově definuje ukončení osy Pařížské ulice stavebním celkem v podobě memoriálu, do svahu integrovaným muzeem a monumentálním veřejným schodištěm, které sleduje tvar upraveného Letenského svahu. V této souvislosti po celé délce svahu obnovuje tradici vinice se sítí pěších cest, na jejichž hlavním křížení je situována vinárna.
Vlastní stavba muzea se nachází v podzemním zářezu do svahu. Vznikl koncept inspirovaný historickým procesem eroze řeky Vltavy do stávajícího geologického útvaru a v projektu napodobený pomocí modelovacího algoritmu „umělé“ eroze: pod nástupní úrovní se nachází podzemní parkoviště, na úrovni pak veřejný výtah na Letenskou pláň a vstup, od něhož návštěvník plynule prochází vnitřní krajinou od vstupních prostor umístěných na předmostí Čechova mostu přes ateliér Alfonse Muchy až do horní obrazárny Slovanské epopeje, jež se nachází okolo atria na místě základů bývalého Stalinova pomníku.
Navenek se stavba muzea projevuje na úrovni Čechova mostu vstupním portálem a v rámci monumentálního veřejného schodiště fluidními tělesy čoček, které slouží k rekuperaci a přivodu přirozeného světla do interiéru podzemní stavby.
Předkládané řešení vedle zajímavého vnitřního uspořádání prostoru nabízí i využívání energetického potenciálu blízké řeky, přirozeného větrání, rekuperace vzduchu a ze shora i rozvodu přirozeného světla dle nastavitelné intenzity. Koncept s sebou přináší výhodu v podobě stabilního vnitřního klimatu, jež je v případě muzea či galérie velice výhodné.
V tomto diplomu je zajímavé ještě jedno řešení: v rámci řešení konstrukce stavby je aplikován tzv. environmentální beton vyztužený skelnými vlákny /e-GRC/, jenž díky svému složení má čisticí účinky na ovzduší v nejbližším okolí stavby.
Autor během semestru zkoumal a hlavně nalezl odpovídající typ konstrukčního a provozního uspořádání včetně aplikace zajímavých materiálů v exteriéru a interiéru, a zapojení klimaaktivních systémů. Mám namysli především volbu umístění muzea-pavilonu v podzemí ve vazbě na provozní a ekologické dopady stavby na okolí. Vytvořil na české zvyklosti komplexně pojatý a urbanisticky velkoryse působící projekt.
Aplikací parametrických nástrojů vznikl projekt s osobitým výrazem, který naplnil požadovaný program a do dané lokality vnesl novou atmosféru.
Jan Kalfus | Památník - Epopej - Vinice
Jan Kalfus | Památník - Epopej - Vinice
Jan Kalfus | Památník - Epopej - Vinice
Jan Kalfus | Památník - Epopej - Vinice
Jan Kalfus | Památník - Epopej - Vinice
Jan Kalfus | Památník - Epopej - Vinice
Jan Kalfus | Památník - Epopej - Vinice