Studio Florián


Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně

Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně


IDEA
Vnější podoba a tvarování je převzato z přírody a oblasti vesmírných jevů. Motiv protažených kulových těles propojených tubusovými lávkami byl objeven u tvaru těsných dvojhvězd směřujících ke vzniku novy. Jejich podstatou je nabalování nekompaktní hmoty jedné hvězdy přitažlivou silou hvězdy sousední. Vnitřní uspořádání je inspirováno tvarem a stavbou mikroorganismů. Buněčnému jádru odpovídá rozsáhlý prostor uvnitř každé budovy a navazující místnosti připomínají endoplazmatické retikulum - rozvětvený obal, který zásobuje jádro energií. Celý soubor budov jako by vyrůstal z podkladních garáží, v nichž se odráží zárodečný původ nadzemní části. Cesty zásobování a navazující zálivy pro výklad zásilky jsou pojaty ve stejném duchu, totiž jako vyživovací kanály pro přívod zboží do míst, kde je potřeba.

POPIS
Úkolem bylo vytvořit centrum pro kulturu a vzdělání na pozemku uzavírající komplex školských budov ve Zlíně. Soubor obsahuje dva sály, sloužící filharmonii, restauraci a knihovnu a rektorát univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hmotově sestává ze tří kulových objektů, vzájemně propojených lávkami a dvoupodlažním suterénem. Vjezd do areálu je jediný z ulice Štefánkovy, tedy ze severní strany. V centrální části mezi objekty je navržen hlavní vstup do komplexu a dále každá budova obsahuje vlastní služební vchod pro zaměstnance, které jsou orientovány do tohoto centrálního prostoru. Sál filharmonie se nachází na severozápadě pozemku, blíže ulici Štefánikova a je dimenzován pro 810 osob. Velký sál tvoří hlavní jádro budovy a ve třetím a čtvrtém patře je k němu přisazen malý sál pro 70 osob. Restaurace pro 115 osob se nachází v malém výběžku napravo od hlavního spojovacího krčku, který vede přímo k univerzitní knihovně pro 440 studentů a vedle knihovny v blízkosti náměstí TG Masaryka je budova rektorátu univerzity.

KONSTRUKCE
Celá nosná konstrukce je prostorově tvarovaná skořepina, která bez přerušení obaluje všechny prostory kulturně univerzitního centra. Skládá se z nosných žeber z uhlíkového kompozitu, které probíhají ve vodorovné a svislé osnově a jsou potaženy z obou stran plastovými pláty na bázi kompozitu. Uvnitř tohoto sendviče je termoizolační průsvitná gelová vrstva. Do vnějšího pláště skořepiny je vložena vrstva tekutých krystalů, kterou lze elektricky ovlivňovat a tak měnit celkový výraz pláště objektů.
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně
Michal Smilek | Kulturně-univerzitní centrum ve Zlíně