Studio Florián


Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA

Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA


Emergentná živá programovateľná štruktúra, ktorej bunky vedia svoje vlastnosti prispôsobovať a adaptovať podla prostredia -(STÁŽ na ČVUT Praha v ateliéri FLO(W) - výskum doktoranda z Fakulty architektúry Bratislava)

Projekt sa zameriava na generovanie revolučnej adaptabilnej emergentnej štruktúry a skryté princípy organizácie jej živých buniek v priestore s cieleným využitím poznatkov o chaotickom správaní a samo-oragniztonaosti jej častíc na platforme inteligentného materiálu v architektúre. Aplikovaním princípov amorfného computingu a celulárnych automatov (CA) tak kodifikuje a testuje jeho vlastnosti simulovaním procesov vývinu generácií vytvorením algoritmu pomocou skriptovacieho jazyka VISUAL BASIC. Pochopením a popísaním podstaty chaotického stroja vnútri takéhoto revolučného materiálu sa tak projekt snaží vytvoriť systém architektonických, algoritmických aj technologických základov pre využívanie hypoteticky živých programovateľných emergentných štruktúr v architektúre.


VLASTNOSTI REVOLUČNEJ EMERGENTNEJ ŠTRUKTÚRY: VISUAL BASIC SKRIPT

o Pružná 2,5D štruktúra (membrána) vie
reagovať napr. na bodové, líniové a
pohyblivé zaťaženie spevnením,
zavetrením a stužením štruktúry


o 2,5D štruktúra sa vie adaptovať,
reagovať a prehýbať sa resp. byt
pružná a odolávať tak teoreticky
tlakovým vlnám

o 3D Štruktúra vie reagovať napr.
na statické bodové, líniové a
pohyblivé zaťaženie spevnením,
zavetrením, stužením a vodotesnostou
štruktúry v priestore (steny buniek
sa vedia prelínať a priťahovať k sebe,
utesnia tak medzeri medzi sebou -
METABALLS)

o 3D štruktúra vie sledovať napr. pohyb
slnka, alebo viacero svet. bodov a
svojím zhustením, či zriedením sa tak
zatieniť alebo zriediť a prepustiť tak
svetlo či usmerniť jeho tok v priestore
alebo sa utesniť a byť vodotesná podľa potreby

o Výsledkom je kontinuálna emergentná
inteligentná hypoteticky živá
programovateľná štruktúra


Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA
Ing. arch. Michal Valúšek | EMERGENTNÁ ŠTRUKTÚRA