Studio Florián


Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience

Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience


PULSATING AMBIENCE (WebSite)

PROJEKT SITUOVANÝ NA MÍSTĚ SOUČASNÉHO MASARYKOVA NÁDRAŽÍ SI POKLÁDÁ SNADNOU OTÁZKU: MÁ SE PROSTOR NA MÍSTĚ ATRAKTIVNÍM A MĚSTOTVORNÝM STÁT OBĚTÍ DOBY A V BUDOUCNU ZAPADNOUT DO ŠEDI VELKOMĚSTA NEBO SE V TÉTO KRÁSNÉ LOKALITĚ POKUSÍME POPUSTIT UZDU NAŠÍ TVOŘIVOSTI A PUSTÍME SE DO NĚČEHO NOVÉHO, V NAŠICH KONČINÁCH TÉMĚŘ NEPOCHOPITELNÉHO?

ANO, VOLBA U TOHOTO ŘEŠENÍ JE ZŘEJMÁ. NÁVRH SE SNAŽÍ SLEDOVAT TRENDY VÝVOJE SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI, JEJÍŽ CHOVÁNÍ SE AUTOMATICKY PROMÍTÁ I DO ARCHITEKTONICKÉ TVORBY. OBJEVUJE SE NĚKOLIK ZÁSADNÍCH OTÁZEK, KTERÉ V DNEŠNÍCH DNECH PŮSOBÍ NEUCHOPITELNĚ, ALE JIŽ ZÍTRA MOHOU BÝT NAPROSTOU SAMOZŘEJMOSTÍ.

OTÁZKY K ŘEŠENÍ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ: NÁDRAŽÍ ZTRATÍ SVOU PŮVODNÍ FUNKCI, JAKÝM ZPŮSOBEM HO NYNÍ VYUŽÍT? NÁSLEDOVÁNA JE PŮVODNÍ MYŠLENKA CESTOVÁNÍ. OVŠEM CESTOVÁNÍ JE ZDE VNESEN JINÝ ROZMĚR. BUDE NUTNÉ, ABY LIDÉ BUDOUCNOSTI CESTOVALI S CELOU SVOU LIDSKOU SCHRÁNKOU - TĚLEM - NEBO POSTAČÍ CESTOVAT POUZE DUCHEM, DUCHEM PŘÍTOMNÝM V ROBOTICKÉ SCHRÁNCE? JAK VŮBEC BUDEME VNÍMAT PROSTOR, V KTERÉM SE NYNÍ POHYBUJEME? NEPOHLTÍ TECHNOLOGIE NÁS SAMOTNÉ? NEBUDE ČLOVĚK POUHÝM NÁSTROJEM TECHNOLOGIE? BUDE ČLOVĚK POUZE DUŠE BEZ TĚLA, VYUŽIVAJÍCÍ JAKÉSI AVATARY JAKO PROSTŘEDEK MEZIGALAKTICKÉ SEBEREALIZACE?KONCEPT NÁSLEDUJE SEDM ZÁKLADNÍCH MYŠLENEK “PLECTIC ARCHITECTURE”:

PLECTIC ARCHITECTURE

KONTINUA ARCHITEKTONICKÉ KOMPOZICE NA POČÁTKU 21. STOLETÍ

ZKUŠENOSTI SOUČASNÝCH DESIGNÉRŮ A ARCHITEKTŮ SE NYNÍ PROJEVUJÍ SEDMI ZÁKLADNÍMI KOMPONENTY, KTERÝMI JSOU:

PROSTOR

KONTINUUM PROSTORU ROZPROSTÍRAJÍCÍ SE V POLOZE MEZI SYROVÝM PROSTOREM - STOJÍCÍ V POLI, BEZ POČÍTAČŮ, BEZ SPOJENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU AŽ K TĚLU PLNĚ PONOŘENÉMU DO KYBERPROSTORU. BĚHEM CESTY MEZI TĚMITO DVĚMA EXTRÉMY JSOU VŠECHNY ZPŮSOBY SMÍŠENÝCH ROZŠÍŘENÝCH PROSTOR.

TECHNOLOGIE

JAKO PROSTOR, TECHNOLOGICKÉ ROZSAHY OD JEDNODUCHÝCH NÁSTROJŮ JAKOU JE NAPŘÍKLAD KAMENNÁ SEKYRA PŘES VIKTORIÁNSKÁ OZUBENÁ KOLA, K VENTILŮM, KONDENZÁTORŮM, INTEGROVANÝM OBVODŮM, PROCESOVÝM JEDNOTKÁM, KVANTOVÝM POČÍTAČŮM, KMENOVÝM BUŇKÁM A K MILIÓNŮM STAVŮM A APLIKACÍM TU I TAM.

PŘÍBĚH, ZNAKY A PŘEDSTAVENÍ

ARCHITEKT SI MŮŽE ZVOLIT ZDA SVOU PRÁCI PROVOZUJE PODLE KONTINUA SAHAJÍCÍ OD MINIMÁLNÍCH ZÁVAZKŮ K ZAKÁZCE AŽ K VYUŽITÍ SYSTÉMŮ METOD ULEHČUJÍCÍCH PRÁCI A TÍM MOŽNOSTI NAVÝŠENÍ ROZSAHU SVÝCH SCHOPNOSTÍ VE SPOJENÍ S HISTORIÍ KULTURY, VE SPOJENÍ SE SOUČASNÝM SVĚTEM, KTERÝ SE VYZNAČUJE MNOHOČETNOSTÍ CELKU A ŠIROKOU OBLASTÍ ÚVAH. VE SPOJENÍ SE SVĚTEM, KTERÝ DNES OBÝVÁME A KDE SE DENNĚ POHYBUJEME. NÁVRH MŮŽE VYČAROVAT NOVÉ SPOJENÍ URČITÝCH ZNAKŮ, KTERÉ DAJÍ VZNIKNOUT NOVÝM NÁHLEDŮM NA VĚC. VŠE MŮŽE INTEGROVAT S LIDSKOU A KULTURNÍ PAMĚTÍ, MŮŽE BÝT PŘEMÝŠLIVÝ A VÝKONNÝ (DNES NEBO PŘI POHLEDU DO MINULOSTI).

KYBERNETICKÁ GEOGRAFIE

DESIGNÉR NYNÍ MŮŽE TVOŘIT SVOU PRÁCI, KTEROU PROVOZUJE VE VŠECH TYPECH ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ, VE VŠECH TYPECH ZEMSKÉHO, MIMOZEMSKÉHO ČI KYBERNETICKÉHO PROSTORU.

ROZSAH ÚPRAV

ARCHITEKTURA MŮŽE EXISTOVAT VE VŠECH MĚŘÍTKÁCH. VŠECHNO ZÁLEŽÍ NA ŘEŠENÉM ROZSAHU. VŠECHNO ZÁLEŽÍ NA TYPU ZVOLENÉHO MĚŘÍTKA - KONTINENTY, OCEÁNY, MĚSTA, ULICE, POKOJE, PODLAHY, MIKROKRAJINY JSOU VŠECHNO SOUČÁSTI TOHOTO KONTINUA.

CITLIVOST

DESIGNÉR SE MŮŽE ROZHODNOUT TVOŘIT OBJEKTY, PROSTORY NEBO BUDOVY JEJICHŽ ČÁSTI MOHOU MÍT NĚKOLIK PODOB NEBO MOHOU PŘIJÍMAT INFORMACE. TYTO ČÁSTI MOHOU OBJEKTY A BUDOVY OVLIVŇOVAT JEDNOU TÍM ZPŮSOBEM A JINDY ZASE JINÝM.

ČAS

ČAS JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z TĚCHTO KONTINUÍ. VŠE OSTATNÍ MŮŽE BÝT ČASOVĚ OMEZENÉ. PROTO DESIGNÉŘI MOHOU “MIXOVAT” POHYB SVÝCH PROSTORŮ, BUDOV A OBJEKTŮ NAHORU A DOLŮ OSTATNÍMI ŠESTI KONTINUI. DESIGN MŮŽE OSCILOVAT SKRZE PROSTORY S RŮZNÝMI ELEMENTY VIRTUALITY V PRŮBĚHU ČASU. DESIGN MŮŽE PŘEDSTAVOVAT SOUBOR MOŽNOSTÍ ROZŠIŘUJÍCÍCH SVÉ SCHOPNOSTI V ZÁVISLOSTI NA POLOZE V ŽIVOTNÍM CYKLU. DESIGN MŮŽE DOTAZOVAT PO UŽIVATELI ROZDÍLNÉ ÚHLY POHLEDU, KTERÉ POSKYTNOU JINÉ PROSTORY A ÚKAZY. DESIGN MŮŽE DONUTIT UŽIVATELE, ABY SI BYL VĚDOM STAVU PROSTŘEDÍ A SOUČASNĚ VNÍMAL ZMĚNY V PROSTĚDÍ, V KTERÉM SE NACHÁZÍ. DESIGN MŮŽE MĚNIT CITLIVOST OBJEKTŮ V PRŮBĚHU ČASU, NĚKDY OTUPÍ, JINDY ZASE VELMI VNÍMAJÍ OSTATNÍ.
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience