Studio Florián


Huong Nguyen | _C_W_Structure

Huong Nguyen | _C_W_Structure


_C_W_STRUCTURE
_CIRCLE_WOVEN_PAVILION_BRNO
_VÝSTAVNÍ_PAVILON_BRNO

___Lokalita___

Brněnské výstaviště je nejvýznamnější
český výstavní areál,rozkládající se
zhruba 2 km jihozápadně od centra Brna
na levém břehu řeky Svratky v městské
části Brno-střed, katastrálním území
Pisárky. Areál patří společnosti BVV
Veletrhy Brno, která zde v průběhu
celého roku provozuje výstavy, přehlídky,
koncerty a různé další akce.V dnešní
době (na počátku 21. století)se na brněn-
ském výstavišti koná průměrně 40
výstavních akcí do roka. K nejrozsáhlejším
patří Mezinárodní strojírenský veletrh
nebo výstava informačních technologií Invex.

___Idea___


Návrh nového pavilonu
respektuje napojení na okolní zástavbu
a prostorově ji nijak nenarušuje. Před
odstartováním navrhování bylo nutné
položit si důležité otázky, a to hlavně
z hlediska provozu. Představa, jak by
měl pavilon fungovat a jaké prostory
by měl nabízet návštěvníkům.
Vytyčením cíle při návrhu pavilonu bylo vytvořit
různorodé výstavní prostory, které by
byly v interakci s návštěvníky.


___C_w_structure___

_Výběr struktury
Hledání struktury, jak do interiéru,
tak i na fasádní plášť.

_Při tvorbě pracovních papírových
modelů a zkoušení různých geome-
trických tvarů se nejlépe osvědčily ¨
kruhové otvory. Nejprve se struktura
vrstvila, ale o
to zajímavější se ukázalo proplétání
struktur mezi sebou. To by umožnilo
rozmanitost úrovní v samotném pavi
lonu a vytvoření zajímavých průhledů.


____Počítačové_zpracování____

_Otvory v konstrukci jsou generovány
pomocí plug-in Grasshopper for
Rhinoceros, který dokáže korigovat
velikosti jednotlivých otvorů na zákla
dě řídících bodů.

_Docílení proplétání struktury bylo
také díky skriptu, při čemž se vždy
vytvoří roviny,kde body těchto rovin
mají rozdílné souřadnice, aby se
míjely.

_Hledání_tvaru_pavilonu


___Interiéry_výstavní_prostory___

_Zvlnění pater – jednotlivá patra jsou lehce zvlněna,
aby vytvořila reliéf, po kterém návštěvníci mohou
chodit, ale také odpočívat.

_Otvory v podlahách – jsou buď zakryta sklem,
či jsou zcela otevřená a umožňují náhled
do ostatních pater.

_Atmosféru pavilonu ovlivňují vizuální efekty, které by
promítaly expozice, struktury rozmanitých barev.
Každá výstava by dle pořeby mohla dosáhnout cílené
atmosféry pro výstavu exponátů.


Huong Nguyen | _C_W_Structure
Huong Nguyen | _C_W_Structure