Studio Florián


Jáchym Pešek | Segmentace

Jáchym Pešek | Segmentace


První část tohoto projektu je založen na skriptu dělící výchozí předlohu na segmenty vytvořené rovinnými ploškami. Oproti nejběžněji užívanému postupu pro tuto problematiku, a to totiž segmentace na trojúhelníky, počítá tento script s vyšším počtem hraničních bodů. Tento fakt dovoluje přesnější zachycení požadovaného tvaru a redukuje tak množství potřebných řezů při výrobě, což má též následný dopad na celkovou náročnost celého projektu. Každý segment dokonale doléhá na hranu sousedního segmentu. Počet hran segmentu je definován jeho vzájemnou polohou vůči sousedním segmentům. Druhá část se zabývá dělením ploch založeném na principu tzv. Waffle-System. Oba algoritmy též zabraňují dělení plochy na nepřijatelně velké plochy, které by následně nebylo možné vyrobit nebo by byli následně jen složitě přepravit.
Jáchym Pešek | Segmentace
Jáchym Pešek | Segmentace