Studio Florián


Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery

Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery


Voronoi Crystal Gallery je novostavba galerie designu a moderního umění v Plzni, v ulici Sady Pětatřicátníků.
Geometrie objektu galerie a její koncept vychází z Voronoiovy tesselace (voronoiova diagramu), která definuje způsob dekompozice prostoru na základě množiny bodů. V přírodě je na tomto principu uspořádáno mnoho struktur, které se chovají jako samoorganizující systémy.
Při návrhu bylo snahou využít Voronoiův algoritmus pro vytvoření struktury objektu, která by plnila jak estetickou, tak i zároveň statickou a konstrukční funkci. Pro návrh hmoty galerie bylo použito algoritmu, který vytvořil 3D diagram podle předem určených bodů nad zadaným pozemkem. Hmota objektu se skládá z 60 polygonálních ploch, které tvoří krystal. Jednotlivé plochy krystalu jsou dále rozděleny pomocí stejného algoritmu a tvoří hlavní nosnou konstrukci pláště.
Galerie je umístěna v severní části pozemku, zbytek pozemku slouží jako veřejný shromažďovací prostor se zelení. Součástí galerie je i podzemní parkoviště, které je dilatačně odděleno a tvoří samostatně staticky působící objekt. Objekt galerie má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Hlavní vstup je umístěn na jižní straně objektu v úrovni prvního nadzemního podlaží. Další vstupy jsou
z podzemního parkoviště.
V 1.PP je umístěno technické zázemí galerie, sklady galerie a kavárny a zázemí pro zaměstnance. Tyto prostory tvoří neveřejnou část a jsou umístěny na západní straně. Centrální část slouží jako velké foyer, které je v severní části přirozeně osvětleno a vytváří prostor vhodný pro umístění vystavovaných exponátů. Na východní straně je umístěn audiovizuální sál, který je přístupný z foyer. Hlavní vertikální komunikace (schodiště a výtah) jsou umístěny ve středu objektu. Podzemí podlaží je přístupné i přes schodiště, umístěné ve východní části podél sálu. Mezipodesta tohoto schodiště tvoří další výstavní prostor.
Nadzemní podlaží tvoří otevřený prostor, v jehož centru je hlavní komunikační jádro a
po stranách jsou v prostoru vsazeny dvě buňky ve tvaru nepravidelného krystalu. Na západní straně jsou v krystalu umístěny bar se zázemím a WC pro návštěvníky. Ve východním krystalu je prodejna vstupenek, šatna a kanceláře vedení galerie. 2.NP tvoří vrchní části dvou krystalů, přístupné po lávkách
z hlavního schodiště. Tyto prostory slouží pro výstavu exponátů stejně jako celé 3.NP.
Konstrukce suterénu, hlavního komunikačního jádra a krystalů v 1.NP je navržena
z monolitického železobetonu s kombinovaným stěnovým systémem. Plášť tvoří lehká obvodová konstrukce z protipožární oceli FR30, která je vyplněna hliníkovými a skleněnými panely. Použití jednotlivých typů zasklení vychází z analýzy oslunění pláště.
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery
Cyril Pavlů | Voronoi Crystal Gallery