Studio Florián


Daniel Volák | VÝZKUMNÉ CENTRUM ROBOTIKY

Daniel Volák | VÝZKUMNÉ CENTRUM ROBOTIKY


V NÁVAZNOSTI NA PROJEKTY Z MINULÝCH SEMESTRŮ (SWARMBOT CONCEPT, UMDCS ROBOTICS), KDE JSEM SE ZABÝVAL VYUŽITÍM POZEMNÍCH A VZDUŠNÝCH ROBOTICKÝCH STROJŮ JAKO NÁSTROJ PRO TVORBU ARCHITEKTURY, JSEM DOSPĚL K VYTVOŘENÍ FUNKČNÍHO ZÁZEMÍ PRO VÝVOJ, TESTOVÁNÍ A APLIKACI TĚCHTO ROBOTŮ JAKO SVOJI BAKALÁŘSKOU PRÁCI. CENTRUM JE Z KONSTRUKČNÍHO HLEDISKA VELKOROZPONOVÁ HALA, JEJÍŽ STŘECHA A ČELA JSOU ZA POMOCÍ NŮŽKO-KLOUBOVÉHO A VĚJÍŘOVITÉHO SYSTÉMU PLNĚ OTEVÍRATELNÁ A TÍM SLOUŽÍCÍ K POTŘEBÁM ALIKACE A TESTOVÁNÍ ROBOTŮ, BEZ NUTNOSTI VYNÁŠET STROJE MIMO JEJICH ZÁZEMÍ. KONSTRUKCE HALY JE PLNĚ MODULÁRNÍ, A TAK NENÍ PROBLÉM JI NAPROJEKTOVAT PRO POTŘEBY ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ KAPACITY ČI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. JEDNOTLIVÉ MODULY JSOU PREFABRIKÁTY KOVOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZASAZENÉ DO ZÁKLADU. STŘECHA HALY JE KRYTA SPECIÁLNÍ LEHKOU VYSOKOPEVNOSTNÍ MEMBRÁNOU, KTERÁ SE OTEVÍRÁ A ZAVÍRÁ SYNCHRONNĚ S KONSTRUKCÍ STŘECHY. HALA SLOUŽÍ JAKO LABORATOŘ, OBYVKLE NENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÁ A MÁ OMEZENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ. VÝZKUMNÉ CENTRUM BUDE VYUŽÍVÁNO ZEJMÉNA KE KONSTRUKCI, TESTOVÁNÍ A APLIKACI ROBOTŮ, SLOUŽÍCÍ PRO ARMÁDNÍ, ZÁCHRANNÉ,MAPOVACÍ ÚČELY. JEDNA Z MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ VZDUŠNÝCH ROBOTŮ JE TAKÉ ŘÍZENÝ 3D TISK OBJEKTŮ.

K VYTVOŘENÍ A OPTIMALIZACI STUDIE CENTRA BYL POUŽIT MODELOVACÍ SOFTWARE RHINOCEROS 5.0. DETAILY, SCHÉMATA A 2D VÝKRESY TAKTÉŽ V RHINOCEROS 5.0. VIZUALIZACE JSOU VYTVOŘENÉ V RENDEROVACÍM PLUGINU VRAY FOR RHINO VE VERZI 1.5 A DÁLE UPRAVOVÁNY V ADOBE PHOTOSHOP. PREZENTAČNÍ PANELY TAKTÉŽ V ADOBE PHOTOSHOP. DRŽITEL A VLASTNÍK SOFTWAROVÝCH LICENCÍ JE DANIEL VOLÁK. STATICKÁ ANALÝZA POHYBLIVÉ NŮŽKOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE BYLA VYTVOŘENA V PLUGINU PRO RHINO GRASSHOPPER VE VERZI 0.9.0014 A GRAFICKÁ INTERPRETACE PŮSOBENÍ SIL, DEFORMACÍ A ZATÍŽENÍ V PLUGINU DONKEY ZA POMOCÍ ING. ARCH. MARKA RŮŽIČKY, KTERÉMU TÍMTO PATŘÍ VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ. KONZULTACE KE KONCEPTU A PODKLADY POSKYTNUL VEDOUCÍ ATELIÉRU FLOW DOC. ING. ARCH. MILOŠ FLORÁN, PHD., BEZ JEHOŽ POMOCI A OCHOTY BY TENTO PROJEKT NEEXISTOVAL.

PROSTUDOVANÁ LITERATURA:

A NOVEL OF TRANSFORMATION FOR DEPLOYABLE SCISSOR-HINGE STRUCTURES, WERNER SOBEK, 2010
DEPLOYABLE TENSION-STRUT STRUCTURES:FROM CONCEPT TO IMPLEMENTATION, J.Y. RICHARD LIEW, 2005
A NOVEL CONCEPT OF CONVERTIBLE ROOFS WITH HIGH TRANSFORMABILITY CONSISTING OF PLANAR SCISSOR-HINGE STRUCTURES, YENAL AKGUN, CHARIS J. GANTES, 2010
A NOVEL ADAPTIVE SPATIAL SCISSOR-HINGE STRUCTURAL MECHANISM FOR CONVERTIBLE ROOFS, WERNER SOBEK, 2011
FLEXIBILITY OF DEPLOYABLE DOME STRUCTURES AND THEIR APLICATION IN ARCHITECTURE, DIMITRIJE NIKOLIC, 2012
TYPE OF RADIALLY RECRACTABLE PLATE STRUCTURES, YAOZHI LUO, 2006

A MNOHO DALŠÍCH...
Daniel Volák | VÝZKUMNÉ CENTRUM ROBOTIKY