Studio Florián


Hana Havlová | pavilion sense

Hana Havlová | pavilion sense


NÁVRH autorský záměr Ideové umístění Zaměřuji na střed Prahy. Hledám důležité osy. Staré i Nové Město je hustě zastavěno, parcely jsou drahé. Můžu jít do výšky? Přemýšlím v prostoru v různých výškových úrovních. Na otázku, kde by mělo budoucí centrum architektury a designu nejstrategičtější a nejvhodnější umístění a zároveň odkud nejkrásnější výhled si odpovídám rychle a jednoduše: v centru a ze střechy. Stoupněte si na střechu libovolného domu v centru Prahy a zkuste říct, že nic necítíte. Po chvíli váhání zjistíte, že to nejde, protože by to byla lež. Je málo míst, které mají takové kouzlo. Člověk vnímá blízkost i vzdálenost stovek věžiček, nepravidelnosti střech, pestrobarevnost, hluk a stále má pocit klidu - pocit, že je ´nad´ věcí. Volím tedy místo, které leží na ose Pražský hrad - Vítkovský památník. Prostor nevyužitý a přesto skrývající neskutečný potenciál. Tímto ideovým ´pozemkem´ je střecha obchodního domu Kotva... Centrum Centrum architektury a designu splývá s urbanismem Starého města. Netvoří dominantu, ani se netyčí na odiv. Ponechává prostor svým majestátným kolegům [ Pražskému hradu, Vítkovskému památníku, Vyšehradu, Týnské katedrále, Staroměstské radnici, Petřínské rozhledně a dalším...] a přesto neztrácí na zajímavosti. Doplňuje totiž jejich kompozici. Pavilion Sense se stává středobodem, centrem v pravém slova smyslu. CENTREM, které nedominuje, ale je přirozenou, respektovanou a nezaměnitelnou autoritou, která má vše na dohled. Výhledy Střecha obchodního domu Kotva nabízí neskutečné výhledy. Kromě celého Starého Města, Nového Města, Malé Strany a Hradčan, lze shlédnout řeku Vltavu, Petřínský vrch, Letenský vrch, Vítkovský vrch, Karlín i Žižkov. Když je jasno, lze dohlédnout až na Vyšehrad. Obchodní dům Kotva Chci oživit budovu v centru města - obchodní dům Kotva. Budovu v minulosti výjimečnou a plnou síly, dnes živořící a lapající po dechu vedle svého konkurenceschopnějšího kolegy ´pana Palladia´, který má narozdíl od Kotvy tu výhodu, že stojí přímo na metru. Nový život by jí měl vdechnout Pavilion Sense - centrum architektury a designu. Dopravní obslužnost Centrum architektury a designu navrhuji v blízkosti Náměstí republiky, které je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Stanice metra Náměstí republiky se nachází přímo vedle obchodního domu Kotva. Dalšími blízkými stanicemi metra jsou stanice Florenc, Staroměstská a Můstek. Náměstí republiky je důležitou křižovatkou tramvají a autobusových linek. Chodec se dostane v rozumných časových intervalech ke všem významným památkám v okolí. Například na Staroměstské náměstí trvá cesta pěší chůzí 9 minut, k Pražskému hradu se dostaneme za 36 minut, na Vítkov za 24 minut, k Petřínské rozhledně za 41 minut a na vyhlídku u Kyvadla za 17 minut. Umístění a orientace na střeše obchodního domu Kotva Střecha obchodního domu Kotva má čtyři výškové úrovně. Z důvodu nejlepšího výhledu na panorama Prahy návrh umísťuji na III a IV. elevaci. V této nadmořské výšce se projekt dostává nad střechy okolní zástavy, zatímco I.a II. střešní úroveň odpovídá výšce atik a neumožňuje výhled na Pražský hrad. Další součástí konceptu je umístění objektu na osu Pražský hrad - Vítkovský památník a zachování výhledu skrz objekt na jednu i druhou stranu. Střešní krajina a parametrické navrhování Střešní krajina je jako celek po staletí utvářena osobitými zásahy jednotlivců. Individuální rozhodnutí dlohodobě a kontinuálně dotváří celkovou strukturu tohoto fenoménu. Jedná se o strukturu proměnlivou v čase a regulovanou danými pravidly [obecně technické požadavky na výstavbu atd.]. Parametrický způsob navrhování pracuje s návrhovými parametry, které určí architekt. Ten volí jejich množství a charakter v závislosti na daných skutečnostech a v čase s nimi manipuluje. Jsem přesvědčena o tom, že jsou si tyto tva způsoby utváření prostředí v principu velmi blízké. Střešní krajina a geometrie Pravé úhly začínají v urbanismu města na úrovni uličního parteru a končí atikou domu. V rámci střešního tvarosloví se hledají těžko. Podstata vytváření ‘volné formy’ ze základních geometrických tvarů a úhlů jiných než 90 stupňů je hluboce zakořeněna ve vývoji střešní krajiny. Pestrá geometrie střech s rozmanitými tvary a úhly se jako celek mění a vytváří po staletí. Proč to měnit a vkládat na střechu pravé úhly typické pro prostředí uličního parteru? Ne nadarmo se střeše přezdívá ´pátá fasáda´. Střešní prostor se vyznačuje pestrostí tvarů, barev a zdánlivou chaotičňostí s vnitřním řádem, který není na první pohled patrný. Tyto její atributy podvědomně vnímám velmi příjemně, vyvolávají ve mně pocit nevšednosti a výjimečnosti prostředí. Volím geometrii založenou na technice origami vycházející ze základního geometrického tvaru trojúhelníku. Rozměry trojúhelníků vychází z tvarosloví střechy obchodního domu Kotva. Podnebné podmínky [převládající směry a intenzita větru, sluneční podmínky] Nejintenzivnější větry se na střeše obchodního domu Kotva vyskytují v listopadu. Mohou dosahovat až 30 m/s. Většinou se ale rychlost větru pohybuje mezi 0-4 m/s. Místo je namáháno hlavně jihozápadními větry, severovýchodní část projektu je závětrná. Nejvíce sluneční energie dopadá na jižní část návrhu. Dané skutečnosti budou konstrukčně i funkčně ve větší míře zohledněny v další fázi návrhu. Funkční schéma Pavilion Sense umožňuje návštěvníkovi shlédnout interaktivní model Prahy a porovnat ho se skutečnými výhledy. Centrum architektury a designu dále nabízí výstavní prostory pro proměnlivé expozice, obchod s pragensiemi a kavárnu s terasou. Variabilita - variabilita množství, variabilita seskupení, skládatelnost, přemístitelnost Výhodou projektu je jeho variabilita a fexibilita. Navržené centrum se skládá ze tří stejných jednotek, které jsou uspořádány v linii za sebou. Nicméně každá jednotka může být navržena tak, aby byla schopna fugovat samostatně. Jednotky lze individuálně modifikovat a umístit je jednotlivě nebo seskupovat do dvojic či trojic na různých půdorysech. Celá struktura jedné jednotky se dá složit do kompaktního kvádru o rozměrech cca 9,5 x 16,3 x 3,0 m a přemístit na libovolné jiné místo, než pro které bylo centrum navrženo [k řece, na ponton, na náměstí...]. Materialita Uvažuji, že část struktury bude tvořena membránovou konstrukcí. Další možnou variantou je v návrhu využít dřeva a jeho přirozených vlastností, kterými se vyrovnává se klimatickými změnami ve svém okolí. Detailnější návrh zaměřující se na materialitu bude předmětem další fáze projektu. Projekt je zatím ve fázi koncepční studie. Integrovaný design Snahou je všechny rozvody a instalace integrovat přímo do konstrukce.


Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense
Hana Havlová | pavilion sense