Studio Florián


Martina Löfflerová | Water Park Zvolen

Martina Löfflerová | Water Park Zvolen


Vo Zvolene zohráva dôleźitú úlohu šport, a preto som sa rozhodla pre nanovo vybudovanie Mestských kúpeľov - Water Parku. Extravagantný vzhľad budovy dodáva zapamätateľnosť, čo napomáha prilákaniu pozornosti aj na stredné Slovensko, keďže budova takéhoto typu zatiaľ nemá u nás obdoby. Okrem širokej verejnosti budova slúži aj plaveckému týmu Careta Zvolen, ktorý dosahuje úspechy aj na medzinárodnej úrovni. Návrh objektu vznikal parametricky pomocou Metaballs. Tento systém umožňuje napodobniť správanie kvapiek, bublín, čo bola moja hlavná inšpirácia. Proces tvorenia metaballs spočíva v bodoch, ktorým je dodávaná energia a v ich okolí sa začína tvoriť silové pole, ktoré následne vytvaruje metaball. Pri mojom návrhu som vychádzala z kriviek, ktoré mi určovali základný tvar dispozícií. Následne som u vytvorených metaballs regulovala aj výšku s ohľadom na funkciu. Týmto spôsobom som dostala finálny tvar budovy. Napríklad v miestach, kde je tobogán a skokanský mostík dochádza k prudkému nárostu hmoty do výšky. Tieto dve vertikály sú opticky prepojené stromami v átriu. Fasáda potvrdzuje organickosť budovy svojou štruktúrou pripomínajúcou krajku alebo žilnatinu listu. Je tvorená z oceľových tyčiek podobne ako aj nosná konštrukcia pod ňou. Nosná konštrukcia je tvorená nosníkmi v dvoch smeroch a to vodorovnom a zvislom. Zvislý smer je orientovaný radiálne smerom do átria. To slúži hlavne ako psychologický prvok na princípe oázy, čo sa technického hľadiska týka ako odvetrávanie pre suterénne priestory. Zázemie prevádzky je umiestnené v prvom podzemnom podlaží. Nachádza sa tam vstupná hala, ktorá je sprístupnená schodiskom a rampou. Po vstupe nasledujú šatne, ktoré sú rozdelené na mužské a ženské. Obe šatne sú vybavené sociálnym zariadením a sprchami, vhodnými aj pre imobilných. Z nich je prístup buď do fitness centra (možnosť navštíviť len fitness a nie celý areáĺ) alebo na schodisko. Schodisko, vedie už do samotného vodného parku. Pre imobilných je zriadená hydraulická rampa. Prvé podlažie je rozdelené do niekoľkých zón. Hneď pri východe zo schodiska sú ďaľšie sociálne zariadenia a sklad pre plavčíka a prvú pomoc. Ďalej tu nájdeme tobogán, detský bazén, rekreačný bazén, saunu so sprchami a odpočívarňou, oddychovú zónu plavecký bazén a občerstvenie.


Martina Löfflerová | Water Park Zvolen
Martina Löfflerová | Water Park Zvolen
Martina Löfflerová | Water Park Zvolen
Martina Löfflerová | Water Park Zvolen
Martina Löfflerová | Water Park Zvolen
Martina Löfflerová | Water Park Zvolen