Studio Florián


Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center

Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center


Gallery of Japanese Art and Cultural Center je projekt pro novou galerii japonského umění a kulturní centrum. Současné centrum se nachází na Praze 1 a již svými kapacitami neodpovídá. Zároveň nedisponuje prostory pro prezentaci japonského umění. Pro návrh byla zvolena proluka náležící k Obecnímu domu na Vinohradech. Jedná se o jednu z mála nezastavěných parcel v ucelené blokové zástavbě lokality.

Návrh galerie je ovlivněn myšlenkami jako je impermanence, nedokonalost, neúplnost. Prvotní přístup vychází též z konceptu Tangling (Akihisa Hirata) a z myšlenek japonských metabolistů 60.let.

Struktura je navržena pomocí aplikace l-systémů, jakožto rekurzivních systému popisujícíh růst rostlin. Pro tyto účely byl v Grasshopperu použit plug-in Rabbit, který používá biologické procesy pro hledání formy. Forma a měřítko byly zvoleny na základě poměru iterací, faktoru a úhlu rozvinutí.

Program budovy se skládá z tří hlavních částí: podzemní patro je vyhrazeno pro kultruní centrum, vertikální komunikace zajišťují přístup ke galerii a konečně struktura z boxů, kde je umístěna expozice.
Do podzemního patra vchází návštěvník po rampě umístěné uprostřed místa. Během chůze se mu plynule mění horizont suché zenové zahrady (枯山水), která tvoří parter budovy. Po příchodu do kulturního centra se návštěvník ocitne v otevřené dispozici kde se nachází café, bookstore, knihovna se studovnou a malý office. Odtud též odjíždí výtahy z jednotlivých tubusů k boxům a expozicím. Ta návštěvníkům představuje průřez japonským uměním od prvopočátků (Jomon, Yayoi, Kofun period), přes evropský ekvivalent středověku a novověku (Heian, Momoyama, Edo period) až po modernu (Meiji, Nihonga).

Kostrukce budovy je řešena jako železobetonový monolit – vana – v podzemním podlaží. Vertikální komunikace výtahů je tvořena příhradovou konstrukcí z I profilů. Nosná konstrukce boxů je z lehčené oceli, stejně jako zavětrování. Na plášť jsou použity desky z polykarbonátu a jako tepelná izolace slouží aerogel. Polykarbonát je potažen solární fólií pro výrobu energie. Boxy jsou smontovány ve výrobě a na stavbu dovezeny jako hotový produkt a osazeny. Zahrada parteru pomáhá zpracovávat CO2 a produkovat kyslík, zároveň využívá dešťové vody z nádrží.
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center
Etienne Eve | Gallery of Japanese Art and Cultural Center