Studio Florián


Adam Preisler | Qubix GRID

Adam Preisler | Qubix GRID


NÁPAD

Qubix GRID se nachází v Plzni nedaleko centra v Sadech Pětatřicátníků na místě kde byly kasárna. Vzhledem k tomu, že se zde dnes nachází parkoviště, důležité pěší komunikace a jak autobusové, tak tramvajové zastávky, je tento prostor velmi vhodný pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru.
Jelikož se Plzeň již dlouho snaží prosadit se v České republice ale i v Evropě jako kulturní město, tak vytvořením nečeho dynamického a originálního dostává historické centrum vedle sebe nový svěží veřejný prostor aniž by se narušila stávající zástavba nebo její kontext. Potenciál centra je také strháván nebezpečím hrozícím od lidí bez domova a pouličních zlodějů, kteří se zde hojně vyskytují.
Qubix GRID je využitelný téměr jako cokoliv a tím pádem přitahuje spousty návštěvníků, takže by se dalo očekávat, že se nebezpeční lidé buď změní davem, nebo se v horším případě odeberou jinam, kde nebudou tak exponováni veřejnosti. Velkým problémem pro Sady Pětatřicátníků v současnosti je velké vytížení dopravou. Nicméně podle plánů má být v budoucnosti vystavěn okruh okolo města, který by měl situaci zlepšit.

KONCEPT

Konstrukce celého projektu je pouze hypotetická a jeho realizace by jistě nebyla v tomto konceptuálním stavu možná.
Celková velikost náměstí je 43,2 x 36,5 m. Je rozděleno do tří částí. První a třetí část se stávají z 96 x 38 bloků což je dělá 43,2 x 17,1 m velkých. Obě části jsou pokryty 45 x 45 cm velikými bloky, které jsou po stranách proskleny. Každý tento blok se může libovolně pohybovat po ose Z až 2,1 m nad okolní terén.
Třetí část slouží jako komunikační prostory. Je 2,7 m široká a její bloky se dokáží hýbat pod terén a tím vytvořit schody nebo výtah, ale stále dokáže vyjet 2,1 m nad terén, takže na povrchu náměstí nemusí nad tímto prostorem vznikat zuby. Haly, které vznikly v podzemí a jsou osvětleny prosklenými stěnami bloků, jsou pokryty většími bloky o velikosti 135 x 180 cm, každý na své vlastní hydraulice. Tyto prostory mohou být využity jako restaurace, kavárna, showroom, výstavní prostor, kino, divadlo nebo taneční klub. Navíc se všechny tyto možné způsoby využití mohou během dne střídat. Ráno kavárna, v poledne výstavní prostor, večer kino a v noci taneční klub.

HYDRAULIKA

Hydraulický systém stojí na ocelové mříži, která drží 360 hydraulických pístů. Každý píst drží pětici bloků. Blok uprostřed je připevněn přímo, zatímco zbývající čtyři jsou na něj pomocí kolejnic připojeny a pohyb je zajištěn tahem za ocelová lanka.


Video z interiéru:Video z exteriéru:

Adam Preisler | Qubix GRID
Adam Preisler | Qubix GRID
Adam Preisler | Qubix GRID
Adam Preisler | Qubix GRID
Adam Preisler | Qubix GRID