Studio Florián


Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha

Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha


ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT
CENTRUM ARCHITEKTURY A DESIGNU MÁ ZA ÚČEL MONITOROVAT SOUČASNÉ DĚNÍ V OBOU OBORECH, NABÍDNOUT VÝSTAVNÍ PROSTORY, POSKYTOVAT INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY A VYTVOŘIT PROSTOR PRO SETKÁVÁNÍ DESIGNÉRŮ, ARCHITEKTŮ A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. CENTRUM JE NAVRHNUTO NA VODĚ, TAK ABY BYLO SCHOPNÉ SE PŘEMÍSTOVAT PO SPLAVNÝCH ŘEKÁCH V ČESKÉ REPUBLICE OD SEVERNÍHO DĚČÍNA, ÚSTÍ NAD LABE, MĚLNÍKA, NYMBURKU, KOLÍNA, BLÍZKOSTI PARDUBIC A HRADCE KRÁLOVÉ DO PRAHY A DALŠÍCH PŘILEHLÝCH MENŠÍCH MĚST. PRIMÁRNĚ SE UVAŽUJE, ŽE CENTRUM BUDE VŽDY V URČITÉ LOKALITĚ NĚKOLIK TÝDNŮ A INSTALACE BUDE MÍT NÁVAZNOST NA DANÉ OKOLÍ. POTÉ SE OBJEKT PŘEMÍSTÍ DO JINÉHO MĚSTA. NEUVAŽUJE SE, ŽE BĚHEM PLAVBY BY CENTRUM MĚLO POSKYTOVAT SVÉ SLUŽBY VEŘEJNOSTI.
FUNKČNĚ SE CENTRUM DÁ ROZDĚLIT NA TŘI PODLAŽÍ. KOMINIKAČNĚ JE SPOJENÍ MEZI PATRY ŘEŠENO RAMPAMI SE SKLONEM 1 : 16, KTERÉ UMOŽNUJÍ PROPOJENÍ VŠECH PATER. v OBJEKTU JE JETĚ JEDNA DOPLŇKOVÁ RMPA, KTERÁ SPOJUJE DRUHÉ PATRO SE STŘECHOU SE SKLONEM 1 : 12.
DO OBJEKTU SE NASTUPUJE PŘES PLOVOUCÍ PONTON DO 2.NP. DÁLE SE VSTOUPÍ DO OBJEKTU KDE SE NACHÁZÍ FOYE SE ŠATNOU A RECEPCÍ. NA PATŘE SE JEŠTĚ NACHÁZÍ KAVÁRNA S KNIHKUPECTVÍM, KANCELÁŘE PRO PROVOZ CENTRA A KANCELÁŘ ŘEDITELE CENTRA. VE 2.NP SE JEŠTĚ NACHÁZÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR URČENÝ PRO PREZENACI SOUČASNÉHO DĚNÍ V OBORECH V DANÉM MÍSTĚ, KDE SE ZROVNA CENTRUM NACHÁZÍ. V 1. NP SE NACHÁZÍ VÝSTANÍ PROSTOR, TOALETY, ZÁZEMÍ CENTRA, ZÁZEMÍ PRO VÝSTAVNÍ SÁL, STROJOVNA A SKLADOVÉ PROSTORY CENTRA. HLAVNÍ VÝSTAVNÍ PROSTOR V 1.NP JE POJAÝ JAKO VÝCEÚČELOV SSÁL, KTERÝ MA MOŽNOST PŘEPAŽENÍ A POŘÁDÁNÍ BESED A PŘEDNÁŠEK PRO VEŘEJNOST. SPOJENÍ MEZI 1. A 2. NP JE PŘES ŠIROKOU RAMPU, KTERÁ JE POATÁ JAKO VÝSTAVNÍ PLOCHA. OBJEKT MÁ JEŠTĚ 3.NP - STŘECHU, KTERÁ JE POCHOZÍ A VYTVÁŘÍ DALŠÍ PROSTOR KTERÝ JE OTEVŘENÝ A DOVOLUJE INSTALACE POD ŠIRÝM NEBEM.

KONSTRUKCE A TZI
KONSTRUKČNĚ JE OBJEKT TVOŘEN PŘÍČNÝMI A PODÉLNÝMI ŽEBRY Z LODNÍ OCELY. TRUP LODI JE OPLECHOVANÝ. POMISLNÉ OBVODOVÉ STĚNY JSOU TVOŘENY JAKO SENDVIČOVÁ DESKA, KDE PROSTOR MEZI ŽEBRY JE VYPLŇEN TEPLENOU IZOLACÍ. POVRCHOVÁ ÚPRAVA POCHOZÍ STŘECHY JE TVOŘENA PLASTEM, KTERÝ ZABRANUJE PŘEHŘÍVÁNÍ VE SLUNEČNÍCH DNECH.
OBJEKT JE VYTÁPĚN A CHLAZEN PŘES POMOCÍ TEPLENÉHO ČERPADLA VZDUCH - VZDUCH. ČERPADLO JE UMÍSTĚNO V 1.NP. ROZVODY JSOU VEDENÉ V PODLAZE A STROPU. OBJKET BUDE NAPOJEN VŽDY V DANÉM MÍSTĚN NA ELEKTŘINU A VODOVOD, POPŘÍPADĚ NA KANAIZACI, KDE BY BYLY SPLAŠKY Z OBJEKTU PŘEČERPÁVÁNY. POKUD BY V DANÉM MÍSTĚ NEBYLO NAPOJENÍ NA KANALIAZCI MÁ OBJEKT SVÉ ZÁSOBNÍKY NA SPLAŠKY, KTERÉ BY SE PŘEČERPÁVALI PŘÍMO Z OBJEKTU. V PŘÍPADĚ PŘEPRAVY BY BYLA ELEKTICKÁ ENERGIE A VODA ZAJIŠTOVÁNA ZE ZDROJŮ NA OBJEKTU ( ZÁSOBNÍKY ELEKTŘINA Z MOTORU).

STÍNĚNÍ
GEOMETRIE STÍNĚNÍ SE SKLÁDÁ Z ŠESTIÚHLENÍKŮ A TROJÚHELNÍKŮ SPOJENÝCH VE STYČNÍCÍCH KLOUBEM, KTERÝ UMOŽNUJE POOTOČENÍ RVKŮ. KONSTRUKCE BUDE VLOŽENA MEZI 2 SKLENĚNÉ DÍLY. U PRVKŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ NÍZKÁ HMOTNOST S PEVNOSTÍ V TAHU. HORNÍ ŘADA PRVKŮ BUDE PŘIPEVNĚNA VE SKRYTÉ DRÁŽCE V NADPRAŽÍ OTVORU. POHYB PRVKŮ UMOŽNUJÍ KROKOVÉ MOTORY SE ZÁVITOVOU TYČÍ VE VYBRANÝCH DIAGONÁLÁCH MEZI PRVKY. DRUHÁ VARIANTA POHYBU JE PÍST UMÍSTĚNÝ VE SPODNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE. STÍNĚNÍ UMOŽŇUJE REAGOVAT V REÁLNÉM ČASE NA POTŘEBY ZASTÍNĚNÍ / PROSLUNĚNÍ. GEOMETRIE PRVKŮ UMOŽNUJE V PLNÉM OTEVŘENÍ PROPUSTNOST 50 % PLOCHY OTVORU.
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha
Tomáš Tatýrek | Centrum architerury a designu - Praha