Studio Florián


Etienne Eve | Vertical City

Etienne Eve | Vertical City


Projekt vertical city vychází z předchozího studia problematiky výškových budov a hloubkového studia poměrů v Tokyu. Koncept projektu vychází z principů japonského metabolismu. Zakládá se na neomezeném, přesto však regulovaném růstu. Pro simulaci tohoto růstu byl zvolen algoritmus celulárních automat, jakožto model používaný mimo jiné v teoretické biologii a modelování mikrostruktur. Celý projekt je jakýmsi konceptem, návrhem, možnou odpovědí na otázky typu jakým způsobem mohou současné megapole reagovat na přelidnění, jaké jsou konstrukční možnosti nejvyšších budov, jakým způsobem se dají algoritmy využít v kontextu lokálního prostředí a mentality a mnohé další. Míra detailu projektu odpovídá jeho měřítku a účelu práce. Pro další fázi by bylo potřeba vypracovat další a mnohem rozsáhlejší projekt, provést mnohé simulace, přesné výpočty, přesně nadimenzovat konstrukci a tak dále. Projekt si neklade za cíl dát konečné řešení, představit finální variantu, či dokonce jasně definovat konstrukční výkresy nebo detaily. Naopak, návrh se snaží být v souladu s japonskými principy impermanence, nedokončenosti... Více na:Etienne Eve - Behance


Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City
Etienne Eve | Vertical City