Studio Florián


Lubomír Ježek | Glass Chapel

Lubomír Ježek | Glass Chapel


Lubomír Ježek – Glass Chapel
ATOS, 4. semestr, LS 2013/2014
Ateliér Florián, konzultace: doc. Ing. arch. Miloš Florián,Ph.D., MArch. Marie Davidová, Ing. arch. Lukáš Kurilla

Původním záměrem tohoto projektu bylo vytvoření skleněné střechy na zříceninu kostela u Tachova. Pro zefektivnění procesu návrhu jsem používal náhodně generované body, které jsem se snažil různými způsoby spojovat. Výsledkem této abstraktní cesty je asi 15 různých systémů skleněných trojúhelníků, z nichž žádný není příliš vhodný pro funkční zastřešení kostela.
Náhodnými body ovšem vznikly zajímavé kompozice, které by teoreticky mohly představovat prostor sám o sobě. Postupnou úpravou ploch jsem pak vytvořil menší kapli, která slouží spíše pro meditaci a modlitbu, než pro slavení mší. Kaple nemá přesně definované umístění v krajině, ale mohla by zpestřit nevyužitá městská prostředí. Je složena ze dvou systémů trojúhelníků: náhodně vytvořených ploch uprostřed a lomenicové struktury, která je obepíná jako náruč.

Snaha vymodelovat uskutečnitelný prostor vedla asi k 15 různým parametrickým systémům, ve kterých byla vždy použita funkce random. Parametrické postupy byly použity pro zrychlení práce a pro modelování abstraktního dynamického prostoru, který by byl běžnými návrhovými postupy těžko realizovatelný.
Výchozí prostor je vytvořen pomocí náhodných ploch vygenerovaných z programu Grasshopper. Byl použit systém náhodných bodů, který vykazoval nejlepší výsledky - systém V. Vzniklé plochy bylo nutné dále upravit.
Tato kaple není koncipovaná pro pravidelné slavení bohoslužeb s velkými požadavky na vybavenost interiéru. Sklo zde vytváří prostor sám o sobě a je určen pro oživení městské struktury a pro meditaci nebo modlitbu. Kaple je volně průchozí. Zvláštností tohoto objektu je, že zde není žádný rozdíl mezi interiérem a exteriérem. Člověk se zde ocitne, aniž by musel dveřmi vcházet dovnitř.
Kaple je založená na kontrastu dvou odlišných systémů. Jsou zde zkombinovány náhodné plochy a lomenicová struktura. Uprostřed prostoru je v podlaze začleněn kříž - jediné vybavení této kaple. Objekt je zároveň maximálně jednoduchý i složitý. Jediný materiál - sklo - zde použit pro prostorovou strukturu, kde každý díl je unikát.
Při návrhu byl kladen důraz, aby jediným použitým materiálem bylo sklo. Jedině tak by nebyla narušena neomezená čistota provedení. Pokud by ovšem metoda lepení skel na hranách nestačila, byly by použity kovové styčníky. Všechno sklo je zde nosné a musí přenést všechna zatížení.

Podobný projekt ve světě zatím nemá obdoby, protože naráží na obrovské statické problémy, což potvrdila výroba modelu. Současné uplatnění konstrukčního skla je nejčastěji ve formě skleněných nosníků nebo stěn, které se většinou liší konstrukčními spoji, ale ne základní geometrií. Nikdy nevzniká prostorová struktura. Tento projekt se snaží přijít s novým pohledem na použití skla, i když je jeho uvedení do reality možná otázkou vzdálené budoucnosti disponující kvalitnějšími materiály.

Video k projektu:
Portfolio ve formátu pdf v tiskové kvalitě (300 DPI, A3 - 40 Mb)
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel
Lubomír Ježek | Glass Chapel