Studio Florián


Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Projekt Nového autobusového nádraží pro město Beroun řeší přestěhování autobusového nádraží na nové místo - před vlakové nádraží. Myšlenka přestěhování vychází ze zadání architektonické soutěže vypsané městem Beroun v roce 2012. Stěhování nádraží má několik cílů. Hlavním cílem je odklonění autobusové dopravy z centra města. Nejdůležitější komunikační osa města je dálnice D5, jejíž spojení
se současným nádražím je problematické. Přestěhováním před vlakové nádraží dojde k podstatnému zjednodušení spojení s dálnicí, ale i k jednoduché komunikaci cestujících mezi nádražími.


Nově navržené nádraží dále řeší problém absence i základního zázemí nádraží současného nádraží, které je v záplavové oblasti a výstavba zázemí by s sebou nesla mnohé komplikace. Nové nádraží poskytuje dostatek prostoru pro cestující, komerční prostory, ale i zázemí pro zaměstnance, zázemí pro řidiče a další.


Nádraží má navržený netradiční organický tvar, který je inspirován sérií počítačových skriptů, je pevně spojeno s okolními parkovými plochami, se kterými žije v určité symbióze, čímž se alespoň částečně snaží kompenzovat dopad autobusové dopravy na životní prostředí v dané lokalitě.


Portfolio bakalářské práce
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun
Miroslav Hlava | Nové autobusové nádraží Beroun