Studio Florián


Monika Čurdová | Parazit

Monika Čurdová | Parazit


Videomapping je technika, která se skládá z promítání video snímků na fasády budov, konstrukcí nebo téměř jakéhokoliv složitého povrchu nebo 3D objektu. Rozbíjí vnímání perspektivy u diváka, vytváří optické iluze, sugestivní hru světla a může změnit fyzický objekt do něčeho jiného tím, že mění vnímání jeho tvaru. Reálná kulisa se prolíná s virtuálním dějem.

Občanské stavby jsou stavěny za účelem služby veřejnosti. Tyto stavby bývají velmi specifické. při jejich návrhu a realizaci je nutné zakomponovat dohromady několik kritérií a to především funkčnost stavby, dostupnost a příjemné prostředí pro širokou veřejnost, bezpečnost, začlenění stavby do okolního prostředí a v neposlední řadě ekonomické řešení stavby.

Můj zájem vzbudila problematika estetiky a působení prostředí na člověka a následná manipulace. Dnešní svět je plný reklam, předsudků a přetvářky. Také jsem se zabývala nedokonalostmi a omylnostmi zrakového vnímání. Člověk je ovlivňován vším co vidí, slyší, cítí,...

Různé architektonické manipulace mohou stavby opticky zvyšovat, nebo naopak snižovat, přibližovat v prostoru či jejich vzhled činit plastičtější. Těchto iluzí a klamů je kolem nás mnoho.

Snažila jsem se demonstrovat hlavně optické klamy a je jen na vás jestli podlehnete a necháte se zmanipulovat.

Parazitismus znamená kdy se jeden organismus přiživuje na druhém. Můj parazit zkrášluje prostor, činní ho zajímavějším a atraktivnějším. Napomáhá budově zviditelnit se a zároveň může informovat návštěvníka.

Tvar parazita vychází z tvaru buněk, protože je to základní jednotka každého organismu a může růst a zvětšovat se. Model jsem navrhovala na Rašínovo nábřeží. na stěně náplavky je použito kyklopské zdivo, které je dobrým podkladem pro můj projekt.

Parazit - reálný efekt


Parazit - maska

Monika Čurdová | Parazit
Monika Čurdová | Parazit
Monika Čurdová | Parazit
Monika Čurdová | Parazit