Studio Florián


Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center

Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center


Kulturní centrum Zlín aneb nenápadný půvab holografie Kyberprostor neboli matrix představuje oblast veškerých digitálních informací, která je simulována coby třírozměrný prostor, jehož pohyblivou geografii lze lidskými smysli poznávat. Zařízení integrovaná v oblasti struktur metalických skořepin, jež vymezují jednotlivé prostory centra, ovládají digitální sítě propojené s nervovým lidským rozhraním. Ve spojení s rozptýlenými výkonnými nanopočítači dovolují aplikaci principu holografického videa, které dokáže přenášet třírozměrný pohyblivý obraz. Tato autostereoskopická technologie dovoluje, abychom se mohli pohybovat přímo v holografickém obrazu, zavěšeném volně v prostoru. Kromě holografického motivu dokáže tato technologie do formy začlenit množství skrytých prvků, které nejsou pouhým okem viditelné. Mezi nejvýznamější patří nanotext, jenž je možno zapisovat v hustotě až dvaceti pěti milionů znaků na cm², nanografika s rozlišením pohybujícím se kolem sto dvaceti sedmi tisíc dpi, holografické paměti, ovládání a podobně. Každá část hologramu obsahuje všechny informace o celku a naopak celek je obsažený v každé části. V interiéru tak navozuje vizuální i plastický dojem jakéhokoli prostoru, práce, setkávání, zábavy…/ » Miloš Florián: Ateliér Glass & Freeform Architecture - Nina Hedwic Housková: Zlin Culture Space Center, str. 55. Časopis STAVBA 2/2006, ISSN 1210-9568 / »»


Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center
Nina Hedwic | Zlin Culture Space Center