Studio Florián


Pavel Paseka | D.U.M. – Dynamic Urban Model

Pavel Paseka | D.U.M. – Dynamic Urban Model


Řízení měst, jejich plánování a obecné vnímání dnes ještě stále probíhá podle principů, které byly vytvořeny před více než stovkou let na počátku období průmyslové revoluce. Abychom ale byli schopni zvládat problémy měst a jejich populace v 21. století, jako je stále rostoucí populace či klimatické změny, je nutné postavit jejich rozvoj na zcela novém myšlení. Tzv. Urban Data mohou být základem toho myšlení. Virtuální stopy, které za sebou prakticky neustále zanecháváme, vypovídají o našich životech a potřebách daleko více, než cokoli jiného. Dostává se nám do rukou velice mocný nástroj, kterým tyto informace bezpochyby jsou.Na základě těchto informací můžeme pozorovat chování, problémy či nároky městské populace. Projekt Dynamic Urban Model (D.U.M.) se zabývá otázkou, jak tato data využít k predikci rozvoje měst. Z průběžně sbíraných dat je možné odhadnout, které části města budou více a které naopak méně atraktivní pro další stavební rozvoj. Které budou obyvatelé preferovat a kterým se vyhýbat. Takovýto nástroj pak dává možnost jak samosprávám měst reagovat na pravděpodobné investiční zásahy v městském prostředí, tak samotným investorům, stavitelům či majitelům k alokaci jejich investic. D.U.M. je schopen predikovat konkrétní lokality a určit konkrétní pozemky, kde dojde ke stavebnímu rozvoji a na těchto místech navrhnout takové objekty, které obyvatelé této lokality potřebují. V tomto měřítku jdou pak do digitálního modelu přidávána další vstupní data (detailní data od uživatelů, obyvatel, z internetu věcí – IoT apod.).Výsledkem je jakýsi zidealizovaný, virtuální a neustále se proměňující návrh zástavby, ke kterému má přístup kdokoli skrz rozhraní mobilní aplikace. Ta dává možnost se k návrhu vyjadřovat a tak se stává dalším datovým zdrojem. Celý proces modelování od predikce rozvoje/úpadku až po návrh konkrétních objektů je tak postaven zcela na uživatelích a obyvatelích měst a jejich virtuální stopě. Proč provádět složité, statické a vždy subjektivizované urbanistické analýzy a návrhy, když je možné využít neustále obnovované data od samotné populace? Ta bude přeci ve výsledku vytvářet obraz města. Architekti a urbanisté by se měli vzdát postoje všeho tvůrců a začít akceptovat současná města a jejich dynamiku.
Pavel Paseka | D.U.M. – Dynamic Urban Model
Pavel Paseka | D.U.M. – Dynamic Urban Model
Pavel Paseka | D.U.M. – Dynamic Urban Model
Pavel Paseka | D.U.M. – Dynamic Urban Model
Pavel Paseka | D.U.M. – Dynamic Urban Model
Pavel Paseka | D.U.M. – Dynamic Urban Model