Studio Florián


Ing. arch. Markéta Gebrian | Compositional Archontexture

Ing. arch. Markéta Gebrian | Compositional Archontexture


Kompoziční je odvozeno od slova kompozice. Kompozice jako akce kombinování a způsob v jakém je věc komponována.Skládání prvků, komponování, rozložení a sepětí zobrazených tvarů, výstavba barevná a světelná, výsledek spojení, sloučení. Architektura - Archontextura: Archon: určovat, ovládat,stanovit pravidla, začínat.Textura: vyrábět, struktura,spojovat, stavět. Strategický cíl: Cílem výzkumu je zkoumat jak se může Compositional Archontexture uplatňovat v architektuře. Taktický cíl: Jak lze přenést obraz do 3D formy, přenos pomocí softwaru, videa, modelů, pohyblivé struktury. Jaké mechanismy lze použít, jaké materiály. Jak ovlivňuje architekturu můj nový směr Compositional Archontexture na pomezí umělecké grafiky, instalace, sochy a digitálního obrazu. Hypotéza: Lze vytvořit architektonické prostředí pomocí kompozičního skládání 3D modelů, tvarů a barev? Výzkumný projekt je zaměřený na testování složitých 3D modelů chytrých struktur ve virtuální realitě a jejich význam pro architektonické navrhování. Až doposud bylo spojení mezi tvorbou, vizualizací a výrobními technologiemi omezené technikou. Toto omezení vzniklo díky opomenutí závažnosti práce v softwarovém 3D prostředí, které používá často se opakující stereotypy modelování, provázející na začátku návrh a na konci výsledný prototyp. Nicméně díky rozšíření a vylepšení technologií, pro virtuální realitu a převodu 3D modelů do této reality, jsou nyní architekti schopni sloučit své tělo s nástroji v digitálním prostředí. To umožňuje interdisciplinární spojení architektury a výpočetních technologií.


Ing. arch. Markéta Gebrian | Compositional Archontexture
Ing. arch. Markéta Gebrian | Compositional Archontexture
Ing. arch. Markéta Gebrian | Compositional Archontexture
Ing. arch. Markéta Gebrian | Compositional Archontexture
Ing. arch. Markéta Gebrian | Compositional Archontexture
Ing. arch. Markéta Gebrian | Compositional Archontexture
Ing. arch. Markéta Gebrian | Compositional Archontexture