Studio Florián


Daniel Vejstrk | Graffiti Structure

Daniel Vejstrk | Graffiti Structure


Jedná se o projekt Street Art Galerie v Liberci, v lokalitě zvané Papírové náměstí. Ta bude sloužit streetartovým umělcům k prezentaci svých graffiti maleb na stěnách solitérních domů v této lokalitě. Graffiti Structure představuje jednu z maleb, která vystupuje ze stěny domu a stává se tak prostorovou, a to v podobě tensegrity struktury, která bude tváří této street artové galerie, upozorňovat a především lákat návštěvníky Liberce k zastavení v této čtvrti.


V tomto projektu jsem se zabýval zanedbanou lokalitou, zvanou Papírové náměstí, nacházející se v centru města Liberce. V Této ošklivé, a graffiti políbené čtvrti se nacházejí opuštěné domy, a leckterý turista by se jí radši vyhnul. Ovšem také je to lokalita, která díky své jedinečné atmosféře kumuluje hospody, restaurace a bary, které využívají především teenageři, studenti, prostě spíše mladí lidé. Přes den to v této čtvrti příliš nežije, a díky velké míře volných prostranství je využívána především jako parkoviště. Ovšem večer je Papírák hojně využívána lidmi putujícími za noční zábavou v Liberci.
Síla této lokality tkví v jejím geniu loci, tedy v roztroušené struktuře domů, které kdysi tvořily ucelené městské bloky a mezi kterými se dnes rozkládá mnoho volného prostranství.
Ve svém projektu Graffiti Structure se snažím lokalitu svou funkcí věnovat především mladé generaci, tedy té která jí doposud nejvíce využívá a obdivuje. Z mé strany se tedy jedná o vytvoření Graffiti Galerie pod širým nebem, která bude sloužit všem Street Artistům, co jich jen na světě je. Solitérní opuštěné domy projdou základní rekonstrukcí a následně budou sloužit jako zázemí Graffiti galerie a také jako Graffiti Hostel, což dále podpoří koncentrování mladých lidí, kteří rádi cestují, v této lokalitě. Plochy obvodových stěn solitérních domů budou sloužit jako výstavní plochy galerie, na kterých se budou prezentovat streetartový umělci svými graffiti.
Můj příspěvek do lokality je 3D graffiti v podobě prostorové struktury, která vystupuje ze stěny jednoho z domů, je to prostorová struktura, která bude na tuto graffiti galerii upozorňovat, a lákat lidi z Liberce k návštěvě této čtvrti. Struktura je vytvořena z konstrukce zvané Tensegrity, tedy složené pouze z tažených lanových a tlačených tyčových prvků a představuje tedy 3D graffiti, maják této galerie. Tyčové prvky struktury představují trubky z nerezavějící oceli propojené ocelovými lany. Lana budou ošetřena povrchovým nátěrem v podobě fosforeskující barvy, pro zvýraznění lanové sítě v šeru a noci. Celá konstrukce struktury bude zavěšena na vlastní nosné ocelové konstrukci předsazené před stěnu objektu a tedy zcela nezávislé na nosné konstrukci objektu.
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure
Daniel Vejstrk | Graffiti Structure