Studio Florián


Martin Žatečka | Floor Plan Generator

Martin Žatečka | Floor Plan Generator


Stále se zvyšující nároky na stavby vyžadují kompexnější metody navrhování. Tento systém generuje na základě několika pravidel a s minimálním množstvím vstupních údajů kompletní návrh stavby. Prostorové uspořádání vychází z logiky raumplanu, že každá místnost je jiná a má určité prostorové nároky. Výsledná prostorová kompozice tak má mnoho vzájemně propojench úrovní a v objektu se téměř nenacházejí chodby. Propojení mezi jednotlivými úrovněmi je zajištěno pomocí schodů a ramp.

Místnosti jso optimálně rozmístěny v závisloszi na jejich druhu a funkci a celá struktura přikryta pláštěm s responzivní fasádou, která umožňuje regulovat příun světla, ventilaci a teplotu. Vzniká tak dům v domě, kde centrální část je automaticky regulována, což šetří energie, každá místnost si prostředí upravuje už jen minimálně.

Po dokončení návrhové fáze jsou data a výkazy jednotlivých prvků odaslány k výrobě. Každý prvek má své ID což umožňuje optimalizovat výrobu, transport na staveniště a následnou stavbu. Při konstrukci se postupuje od fasády, která zastřeší staveniště a umožní pracovat bez ohledu na klimatické podmínky. Po smontování fasády jsou dovezeny a na místě sestaveny jednotlivé moduly. Celá stavba je prefabrikovaná, včetně velké části zařízení. Instalace jsou součástí prefabrikovaných modulů a po výstavbě se pouze napojí.

Tímto systémem lze stavět libovolně velké budovy, jako referenšní stavba je zvolena budova Globcentra pro univerzitu Karlovu na Albertově.


Martin Žatečka | Floor Plan Generator
Martin Žatečka | Floor Plan Generator
Martin Žatečka | Floor Plan Generator
Martin Žatečka | Floor Plan Generator
Martin Žatečka | Floor Plan Generator
Martin Žatečka | Floor Plan Generator
Martin Žatečka | Floor Plan Generator
Martin Žatečka | Floor Plan Generator
Martin Žatečka | Floor Plan Generator