Studio Florián


Ondřej Otýpka | Origami Gallery

Ondřej Otýpka | Origami Gallery


POPIS

místo:
podstavec Stalinova pomníku, Letná

funkční náplň:
multifunkční umělecká galerie s výhledem na Prahu

podlažnost:
7. NP

hrubá podlažní plocha:
9000m2


PLÁŠŤ GALERIE

Je tvořen ze systému vzájemně kloubově
spojených trojúhelníkových ploch. Spárořez, který je inspirován japonskými skládačkami origami, umožňuje plášti měnit svou plochu, tvar a s tím související objem budovy, či vnější vzhled. Stropní deska každého podlaží je dělena na jedenáct nosníků, které se mezi sebou pohybují společně se systémem obvodového pláště.

Díky tomu se galerie stává multifunkčním kulturním centrem, které lze nastavit dle požadavků provozovatele. Jednotlivé trojůhelníkové plochy obvodového pláště lze pojednat jako plné, či transparentní při použitíETEFE folií.

Galerie se svým vzhledem snaží přiblížit uměleckému stylu, který pronikl do architektury - kubismu.
Ondřej Otýpka | Origami Gallery
Ondřej Otýpka | Origami Gallery
Ondřej Otýpka | Origami Gallery