Studio Florián


Markéta Preňková | NEUROPLASTICITY

Markéta Preňková | NEUROPLASTICITY


Projekt, který je založený na reálné léčebné metodě - Biofeedbacku (biologická zpětná vazba vlastního těla, v tomto případě mozku), která existuje již několik let. Náš mozek funguje na 5 frekvencích, kde každá odpovídá určitým činnostem, např. Delta vlny odpovídají hlubokému spánku, Beta vlny poukazují na správnou koncentraci a rychlé Gamma vlny pocitu prozření. Tato metoda je založená právě na snímání mozkových frekvencí a obnově mozkových obvodů (at už přerušených nebo nedostatečných) a je použitelná na každého. Já jsem si vybrala jako cílovou skupinu děti s ADHD, tedy děti, které neumí udržet pozornost. Vzhledem k přirozenému pokroku doby jsem našla limity dosavadní metody, která připomíná horší počítačovou hru a snažím se ji upgradovat do 3D reálného prostoru pomocí modulárních robotů, kteří budou stavět nekonečně variabilní struktury právě na základě požadovaných mozkových vln - Beta vln, které odpovídají koncentraci a soustředění.
“Hra” má několik levelů a od individuální práce dítě může dojít až ke kolektivní hře, která má asociovat třídu - více dětí, více rozptylujících aspektů - reálnější podmínky než stávající laboratorní. I tím by byla tato metoda inovativní.


A výroba modelu 1:1...


Markéta Preňková | NEUROPLASTICITY
Markéta Preňková | NEUROPLASTICITY
Markéta Preňková | NEUROPLASTICITY
Markéta Preňková | NEUROPLASTICITY
Markéta Preňková | NEUROPLASTICITY
Markéta Preňková | NEUROPLASTICITY
Markéta Preňková | NEUROPLASTICITY