Studio Florián


Nina Pevná | Plzeň_Kulturní centrum

Nina Pevná | Plzeň_Kulturní centrum


Projekt se zabývá analýzou prostoru kulturního centra v Plzni.

Základní hmotové řešení vychází z analýzy základních styčných bodů a jejich spojnic, představujících pěší trasy.

Jednotlivé body představují cílové body, města, významná místa ve městě, dominanty, prostory v budově, ... Jejich napojování může být provedeno různými způsoby, dle volby důrazu. Spojnice “každý s každým” _ vytváří spojnice všech míst vzájemně, vznikají tak nejkratší možné trasy mezi jednotlivými místy, metoda však není šetrná jak k prostoru, tak k ekonomii cest. Další možností připojování je “na kolmo”, jejíž optimalizací, získáme nezbytné trasy potřebné pro funkci prostoru. Další optimalizací a přiřazením dalších tras dostaneme ideální spoje námi preferovaných míst.

Tyto trasy nám udávají základní půdorysný tvar budovy.

Výškové hladiny hmoty jsou voleny dle průmětů panoramatických pohledů na území.
Nina Pevná | Plzeň_Kulturní centrum
Nina Pevná | Plzeň_Kulturní centrum