Studio Florián


Ondřej Tomšů | Brain play project

Ondřej Tomšů | Brain play project


Brain play project je studie jakým způsobem lze ovládnout lidský mozek a vytvořit přímo uvnitř hlavy nový osobní svět. Veškerá data jsou čerpána ze současných studií a predikcí Raye Kurzweilla. Je počítáno s aplikací nano roborických zařízení přímo do lidského mozku. Veškeré řízení těla a vnímání je zajišťováno komunikací mezi neurony. Neurobot se implementuje na každý neuron a deaktivuje ho. Místo neuronu začíná fungovat neurobot, který dostává signál bezdrátově tak jako naše mobilné telefony, nebo využívá signál přicházející přirozeně z lidského těla. Takto lze ovládnout celý lidský mozek a vnést do něj jakoukoliv myšlenku, představu, vzruch. Nejen že je možná projekce čehokoliv do lidkého vědomí, ale zároveň lze takto propojovat lidské mozky a vytvářet globální mysl. Minulý rok se vědcům podařilo propojit neinvazivní metodou dva lidské mozky, které spolu začali komunikovat a chovat se jako jeden. Tomuto pokusu předcházel i test na opicích, kde pomocí mysli ovládali hydraulickou ruku. Aplikování křemíkových technologií do lidského mozku není žádnou převratnou technologií. Dnes se například při nemoci centra krátkodobé paměti implementuje čip nahrazující právě tuto část mozku. V současnosti jsme schopni takto nahradit několik částí lidského mozku. S tím je přímo spojené jeho pochopení každého signálu. I když je každý člověk originál a informace v mozku putují odlišně. Jsme dnes již schopni přečíst přes 30% veškerých signálů. Pomocí zařízení převedeme signál na nuly a jedničky. Tento signál dál můžeme zpracovat či upravit a opět zpětně přeloži pro mozek čitelný signál. Ve finále zjišťujeme, že k samotnému bytí a uvědomění se postačí pouze mozek a tělo je až druhotné. V této myšlence je i lehký nádech nesmrtelnosti. Pokud jsem schopný přečíst lidské vědomí a vytvořit jeho datovou kopii. Mohu pak toto vědomí nahrát do počítače či jiného virtuálního prostředí a samotné vědomí si nemusí všimnout, že bylo přeneseno do jiné reality. Toto naráží na otázku zda náš svět je také virtuální realita a my pouze symulace. Již dnes jsme schopni doma vytvořit amatérské virtuální prostředí. Postačí nám k tomu EEG headset a virtuální brýle. Je to pouze začátek blízké budoucnosti, kde bude možné svou mysl nahrávat a přesouvat do jiných realit. Matrix se stává realitou. Představte si, že pouze pomocí myšlenky požádáte nahrání nějaké zkušenosti do hlavy a ona se skrze cloud zpřístupní. Vy budete v zápětí schopní pilotovat letadlo bez roků učení. Pouze se zpřístupní cloudová data a neuroboti se postarají o to aby vše fungovalo jak má. Pokud i technologii nanobotů vidíte jako sci-fi, tak jste daleko od pravdy. Dnes se pomocí nanobotů léčí leukémie v Jižní koreii. Malý robútci nakládají poškozené buňky a odváží k likvidaci. A to je pouze špička ledovce. Existuje mnohem více aplikací v lidském těle. Představte si, že nebudeme muset jíst. Veškeré živiny se budou uvolňovat do těla skrze nanoboty. Nebude se vzhazovat jídlo a lidé nebudou strádat. Sociální sítě budou daleko živější jelikož budou komunikovat lidé přímo myslí. Dnešní brýle pro VR budete moc zahodit jelikož o veškerou projekci se postarají neuroboti. Vytvoříte si své vlastní světy, svět se opět zrychlí a začne vyvíjet rychleji.Ondřej Tomšů | Brain play project
Ondřej Tomšů | Brain play project
Ondřej Tomšů | Brain play project
Ondřej Tomšů | Brain play project
Ondřej Tomšů | Brain play project
Ondřej Tomšů | Brain play project