Studio Florián


Miroslav Hlava, Ondřej Pokoj | Phenotic

Miroslav Hlava, Ondřej Pokoj | Phenotic


Fenotyp

(z řeckého phainein, znamenajícího "ukázat", a typos, znamenajícího "typ") je soubor pozorovatelných charakteristik a vlastností daného organismu, jako například jeho morfologie, vývoj, biochemické nebo fyziologické vlastnosti.01 Dolování sociálních a mapových dat

Skript se snaží získat data z různých zdrojů, hlavně z Google Maps API a Twitter API a ukládá výsledky do vlastní databáze. Výsledky je schopný získat pro jakékoliv místo a jakémkoliv rádiusu.02 Vizualizace topografických dat

Následně skript vizualizuje získaná data a generuje výstupy jako například 3D model terénu, apod.03 Analýza virtuálních městských teritorií

Skript vyhodnocuje a vizualizuje i některé vrstvy města, která mohou být čistě virtuální, ale pochází přímo od uživatelů města a jsou aktuální. Věříme, že tento typ dat bude v budoucnu stále více hodnotný.
Miroslav Hlava, Ondřej Pokoj | Phenotic
Miroslav Hlava, Ondřej Pokoj | Phenotic
Miroslav Hlava, Ondřej Pokoj | Phenotic
Miroslav Hlava, Ondřej Pokoj | Phenotic
Miroslav Hlava, Ondřej Pokoj | Phenotic