Studio Florián


Martin Žatečka | Urban Configurator

Martin Žatečka | Urban Configurator


Nástroj, který umožňuje uživateli simulovat, analyzovat a mezi sebou porovnávat různé scénáře rozvoje města. Vytváří parametrický datový model, založený na principech cirkulární ekonomiky a bottom-up přístupu k plánování. Vstupní data vychází z konkrétních požadavků uživatelů na funkční využití. Cílem je hledat optimální varianty uspořádání území s důrazem na jeho soběstačnost, prostorovou variabilitu a flexibilitu. Datový model lze neustále rekonfigurovat, čímž se výsledná varianta v reálném čase aktualizuje.

Martin Žatečka | Urban Configurator
Martin Žatečka | Urban Configurator
Martin Žatečka | Urban Configurator
Martin Žatečka | Urban Configurator
Martin Žatečka | Urban Configurator