Studio Florián


Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici

Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici


Projekt je zaměřen na zastřešení tenisového stadionu na ostrově Štvanice v Praze a zároveň na vytvoření „ostrovního“ nezávislého energetického systému.
Jedná se o lehké membránové zastřešení velkého centrálního stadionu a přidruženého malého semifinálového dvorce. Konstrukce je založena na principu dvou vzájemně propojených radiálních kruhů, složených z vnějšího prstence membránových segmentů a z centrálního pohyblivého zastřešení. V ploše membránového zastřešení jsou integrovány flexibilní fotovoltaické články, které produkují elektrickou energii pro provoz stadionu.
Dešťová voda z plochy zastřešení se jímá a následně využívá jako užitková voda při údržbě antukových kurtů a pro další provozní potřeby v areálu stadionu.
Zastřešení dále umožňuje přirozenou ventilaci vzduchu uvnitř stadionu, chrání sportovce a diváky před deštěm či ostrým letním sluncem a konstrukci stadionu před další degradací v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

The project focuses on the roofing of the tennis centre in Štvanice Island in Prague. The light membrane roofing is planned for the main central stadium as well as the small semi-final court.
The construction is based on a principle of two interconnected circles, consisting of the outer membrane segments ring and of the central moving roof.
The design of the roof aims to assure the permanent sustainability of the operation of the centre as well as the independent energy system of the island. Flexible photovoltaic cells that produce electricity for the operation of the centre are integrated in the layers of the membrane roofing.
Rainwater from the surface of the roof is collected and afterwards used as non-potable water for maintaining the clay courts and other operation necessities in the centre.
The roofing also enables natural ventilation inside the stadium, protects the athletes as well as the spectators from rain or hot summer sun, and prevents further deterioration of the stadium construction due to adverse weather conditions.


Model:

http://www.studioflorian.com/modely/63-daniel-vejstrk-zastreseni-tenisoveho-stadionu-na-stvanici

Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici
Daniel Vejstrk | Zastřešení tenisového stadionu na Štvanici