Studio Florián


Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA

Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA


V průběhu posledního století se v Baltském moři objevily rozsáhle zóny bez kyslíku zvané Mrtvé zóny. Ty jsou velkou hrozbou pro mořský život. Hlavní příčina jejich existence je eutrofizace a stratifikace vodního sloupce. Zatímce eutrofizace (nepřirozeně vysoký přísun živin) a s ní spojené přemnožení sinic vyčerpávají zásoby kyslíku, stratifikace (rozvrstvení) vodního sloupce zabraňuje obnovení původní úrovně okysličení spodních vod.

Projekt cílí na snížení stratifikace, promíchání jednotlivých vrstev vodního sloupce a tím na okysličení vod Baltu a eliminování Mrtvých zón. Navržená struktura využívá vodních proudů ve spodních vodách a přesměováním masy vody dochází k promíchávání. Tyto struktury jsou zformovány pomocí sedimentárního procesu sinic. Jakmile jsou struktury postaveny, jsou plně funkční bez jakéhokoliv dalšího vstupu energie, jde o prosté zformování hmoty.

Video simulace
Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA
Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA
Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA
Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA
Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA
Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA
Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA
Adam NOVOTNÍK | BALTIC SEA HYPOXIA