Studio Florián


Ondřej Tomšů | Výšková budova na Manhattanu v NYC

Ondřej Tomšů | Výšková budova na Manhattanu v NYC


Projekt řeší problematiku stavby nové generace výškových budov na Manhattan v NYC. Hlavním bodem projektu bylo vyhovět současným zastavovacím předpisům Manhattanu a na základě těchto hodnot postavit nejvyšší možnou věž. Na základě těchto parametrů byla vytvořena podmínka generující možné hmoty. Tato optimalizovaná hmotabyla následně podrobena analýzám větrným. Tato analýza upravila obdélný tvar na zaoblenou hmotu ve špiččce. Následná analýza zatížení větrem a vlastná tihou dala vzniknout systému sloupů, které nesou konstrukční super patra. Následně došlo k zavěšení jednotlivých pater na toto super patro. Součástí zavěšené konstrukce je i vnější skleněný plášť objektu. Budova je dělena do několika sekcí, které jsou děleny zahradami. Takto vytvořené zahrady slouží jako přírodní filtry vzduchu nasávaného do objektu a zároveň jako prostory pro recyklaci vody či předehřátí vzduchu. Systém je schopen teoreticky fungovat automaticky. Jednotlivé funkční vybavení sekcí bylo závislé od polohy a výhledu z objektu. V nižších patrech jsou umístěny kanceláře a obchody. V horní polovině byty s výhledy na Central park a spodní Manhattan.
Ondřej Tomšů | Výšková budova na Manhattanu v NYC
Ondřej Tomšů | Výšková budova na Manhattanu v NYC
Ondřej Tomšů | Výšková budova na Manhattanu v NYC
Ondřej Tomšů | Výšková budova na Manhattanu v NYC
Ondřej Tomšů | Výšková budova na Manhattanu v NYC
Ondřej Tomšů | Výšková budova na Manhattanu v NYC
Ondřej Tomšů | Výšková budova na Manhattanu v NYC