Studio Florián


Bc. Cuong Do Van | The BUBBLE SHIP

Bc. Cuong Do Van | The BUBBLE SHIP


Jaderná energie je od poloviny 20.století jedním z nejdůležitějších zdrojů elektřiny pro lidstvo. Avšak jaderná energie jako zdroj je velmi kontroverzní, především kvůli riziku havárie a radiace. Od roku 1952 až do roku 2011 se na světě odehrálo 29 nehod a incidentů. Mezi nejznámějšími a taky nejnebezpečnějšími patří Chernobyl (Ukrajina) a Fukušima (Japonsko).

Existuje spousta opatření, která dokážou značně eliminovat případné havárie jaderné elektrárny. Nicméně, ne vždy se tomu dá zabránit a ne vždy je to zaviněno lidmi. V případě Fukušimy šlo o ničivou tsunami, která vyvolala silné zemětřesení v oblasti Tohoku. Proto by mělo lidstvo být připraveno i na případy, kdy k haváriím dojde, a zabránit tím co největším škodám a ztrátám na životech.

Idealistický koncept „Bubble ship“ je vznášející se vzducholoď, která plní záchranné mise s cílem evakuace a záchrany lidských životů tehdy, kdy nastane jaderná havárie. Projekt se skládá ze dvou oddělených entit - vzducholoď a přistávací plošina. Plošiny se dělí na 2 typy a to na ty, které jsou strategicky rozmístěné v blízkosti jaderných elektráren a měst v jejich okolí, a na ty, které jsou rozmístěné jako flotily v bezpečných oblastech s funkcí záchranných stanic.
Bc. Cuong Do Van | The BUBBLE SHIP
Bc. Cuong Do Van | The BUBBLE SHIP