Studio Florián


Jan Koníček | NET 1.0

Jan Koníček | NET 1.0


Projekt vzniknul na Technické Univerzitě v Liberci. Hostující ateliér doc. Ing. arch. Miloše Floriána, Ph.D. nabízel volnost v tématech a samotné koncepci. Zabýval jsem se tedy projekty, díky kterým bychom za použití moderních technologií využili jejich materiálové a strukturní vlastnosti a přispěli tak k zlepšení enviromentálních podmínek v určitých lokacích po celé planetě. Konkrétně NET 1.0 je zaměřen na zacházení s vodou v krajině, jak ji zachytit a dál s ní pracovat tak aby v dané lokalitě přispěla ke změně podmínek v blízkém okolí. NET 1.0 využívá přírodních principů a kombinuje je s moderní technologií, zde konkrétně se jedná o princip pavoučích sítí tkaných z nanomateriálů.

NET 1.0 Je projekt, který vzniknul jako reakce na úbytek vody v některých oblastech naší planety. Problémem není ani tak měnící se klimatologické podmínky alespoň o tuto část problému jsem se ve svém projektu tolik nezajímal. Jednou z hlavních příčin úbytku vody je nesprávné hospodaření člověka v oblasti vodohospodařeni. Naši předkové budovali soustavy rybníků, propojených kanály tak aby dokázali zavlažovat svá pole a udržet přijatelnou výšku hladiny podzemní vody. Mám ale pocit že se z nás tato znalost určitých principů postupem času začala vytrácet. Nahradili jsme je nákladnými a rychlými řešeními, které v krátkém sledu událostí změn některých podmínek na naší planetě, ukázali že mohou být spíše přítěží jak fauně tak i nakonec flóře a člověku samotnému. Proto jsem se pokoušel najít řešení, jak bychom mohli udržet vodu a měnit vlhkostní podmínky v některých lokalitách a zda bychom mohli využít spojení některých přírodních principů a moderní technologie.

Hledal jsem tedy mezi živočichy a rostlinami nějaký určitý koncept jak by se dalo s vodou nejlépe zacházet. Nakonec řešení přišlo v docela nečekané podobě kdy jsem houbařil v naprosto vyprahlém lese kde podemnou práskali suché větve a listí. Jediným místem kde se nacházelo alespoň minimální množství vody a vlhkosti byla malá pavoučí síť. Provedl jsem tedy rešerži a malý výzkum , který zahrnoval i chov pavouků, konkrétně většině domácností dobře známého Pokoutníka. Ten má jednu velkou výhodu, jelikož jako jediný český zástupce pavouků dokáže žít i v koloniích a to konkrétně společenství samiček.

NET 1.0 Je tedy projektem využívajícího principu pavoučích sítí k zachycení vody. Tyto sítě jsou vytvořeny z nanovláken abychom dosáhli podobného měřítka jakou jsou pavouci sítě. Tyto sítě dokáží jímat vodu a až na několik dní či týdnů a mohou měnit vlhkostní podmínky ve svém blízkém okolí. Jelikož pavoučí používají až 5 druhů vláken, napsal jsem pro svůj projekt script ve 3D programu, tak aby odpovídal jak technicky tak i vizuelně reálným sítím pavouků. Rád bych svůj projekt použil jako strukturu umístěnou v přírodě tam kde je sucho ale zároveň se zde vyskytují několikrát do roka přívalové deště, nebo naopak místa kde prší v menší intenzitě po celý rok. Taková místa najdeme jak v našem srdci Evropy tak ale třeba v horách v Peru kde se nacházejí vyschlá jezera z důvodu nepřiměřeného čerpání vody a kácení porostů kolem vodních ploch. Díky použitému materiálu nanovláken jsme schopni vyprodukovat potřebné druhy sítí tak jako je používají pavouci. Zároveň tento materiál degraduje a vytváří pouze biologický odpad, se kterým by si měla příroda poradit sama. Předpokládaná životnost je okolo 10 let. Výsledkem bude zásobárna vody, kterou by mělo být možné jímat pro další potřeby a změna vlhkosti ovzduší i půdy.
Jan Koníček | NET 1.0
Jan Koníček | NET 1.0
Jan Koníček | NET 1.0