Studio Florián


Oldřich Wachtl | KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Oldřich Wachtl | KOMPOZITNÍ MATERIÁLY


Lehkost / konstrukční pevnost a stabilita / chemická odolnost / úspora materiálu / úspora energie / šetrnost vůči životnímu prostředí / přitažlivost formy / ... jsou možné výhody, které novodobé konstrukční kompozitní materiály nabízí. POZNÁNÍ možností jejich využití a odkrytí jejich potenciálu jsou nezbytným základem pro další úvahy o jejich nasazení v architektuře a ve stavebnictví. Práce shrnuje vybrané zásadní poznatky získané v této oblasti, odkazuje na informační zdroje, dává představu o tom, proč se kompozity stanou materiálem 21. století.

Projekt ve formátu PDF
Oldřich Wachtl | KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
Oldřich Wachtl | KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
Oldřich Wachtl | KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
Oldřich Wachtl | KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
Oldřich Wachtl | KOMPOZITNÍ MATERIÁLY
Oldřich Wachtl | KOMPOZITNÍ MATERIÁLY