Studio Florián


Bc. Oleksandra Yevchenko | Velkoměřítkové městské prototypování pro města: Konceptualní struktura

Bc. Oleksandra Yevchenko | Velkoměřítkové městské prototypování pro města: Konceptualní struktura


V současné době, problémy městského prostředí se standardizovanou výrobou, reprodukcí a jednotvárností, která vede k monotónním městským podmínkám bez jedinečných kvalit. Navzdory všeobecné urbanizaci a celosvětové normalizaci je nedostatek lepší diferenciace mezi městy směrem k více přizpůsobeným prostředím. Úkol této semestrální práce popsat potenciál metod digitální výroby pro velkoměřítkové městské využití, které mohou následně vést k více různorodnému a jedinečnému městskému prostředí.
Bc. Oleksandra Yevchenko | Velkoměřítkové městské prototypování pro města: Konceptualní struktura
Bc. Oleksandra Yevchenko | Velkoměřítkové městské prototypování pro města: Konceptualní struktura
Bc. Oleksandra Yevchenko | Velkoměřítkové městské prototypování pro města: Konceptualní struktura