Studio Florián


Huong Nguyen | Trigon_Rose

Huong Nguyen | Trigon_Rose


Trigon_Rose představuje netypický náhled na bydlení, moderní a jasně definovaný pohled na styl života budoucnosti, který už i my nyní žijeme. Trigon_Rose je rodinným domem s ateliérem. Těžistěm tohoto projektu bylo vytvoření nosné konstrukce, která by rostla vzájemně s terénem (proto slovo “rose” – minulý čas od “rise”, tedy “vzrůstat”). Nejvíce mě inspiroval růst stromu, kdy se z jednoho velkého kmene strom rozrůstá do menších větví a dál větviček, dá se říci, že žádná větev není stejná. Proto i moje struktura se pokouší vyvolat tento dojem růstu tím, že nosná konstrukce je velmi členitá a rozmanitá, nebo-li mění se tloušťky a délky nosníků. Abych zdůraznila tuto strukturu, hlavně její nosnou funkci, rozhodla jsem se, že bude zcela prosklená. Dalším předpokladem pro mě bylo, aby kontakt mezi přírodou a domem, jeho obyvateli, byl co nejméně narušen a nedošlo tak, k úplnému oddělení prostředí domu od přírody. Stejně jak je tomu např. v přírodě, kde živočichové jsou v soužití s přírodou a ne od ní izolovani.
| studie |

http://projekty.studioflorian.com/index.php?proj_id=16 | Konstrukce pláště je navržena z ohýbaných plechů ze svařitelné oceli FR 30. Každý plech je zohýbán a svařen tak, aby vytvořil trojúhelníkový rám - základní prvek konstrukce. Tyto rámy jsou k sobě přišroubovány, aby je bylo možné v budoucnu vyměnit v případě poškození. | Zasklení domu je řešeno bezrámově, skla jsou upevněna na prostorových trojúhelnících a spáry jsou zatmeleny. Dům je zasklen až na spodní část, která je ze statického hlediska ztužena výplněmi ze sendvičových hliníkových plechů, mezi nimiž je uložena několika milimetrová vrstva aerogelu.
Jelikož je dům prosklen bylo nutné řešit tepelnou ztrátu v místě okenních tabulí. Tomuto problému se snaží zamezit instalované okenní vytápění od firmy glastherm.(www.glastherm.de). | Dále je vnitřní prostředí vlhkostně a tepelně upravováno vzduchotechnickou jednotkou. V letních obdobích pomáhá chlazení pláště dešťovou vodou udržet příjemné prostředí uvnitř domu. | Rodinný dům se skládá ze tří pater. Suterén slouží jako samostatné zázemí pro technické zařízení budovy. Hlavní vstup do objektu je navržen na úrovni 2.NP .Toto patro je rozděleno na 2 zóny, klidovou ( 2 dětské pokoje) a společenskou (obývací pokoj, jídelnu a kuchyň). Hygienická zařízení a technická místnost se nacházejí uvnitř dvou buněk navrženého z corianu (DuPont). 1. NP slouží jako multifunkční ložnice rodičů. Použití corianu jako vybavení interiéru, podlahových a podhledových desek navozuje dojem kontinuálního tvaru bezespar. Interiéru dominuje jednota tří materiálu skla, oceli a corianu.
Huong Nguyen | Trigon_Rose