Studio Florián


Martin Císař | Dům Knot 9_35

Martin Císař | Dům Knot 9_35


Uzel má hluboký symbolický význam a objevuje se v mnoha odvětvích lidské činnosti. Vázání uzlů je spjato s člověkem už od pravěku. Uzly se používaly a používají k připevňování a svazování předmětů. Obsahují duchovní a náboženský symbolismus, mají velké estetické kvality. Ještě na konci 18. století se v Evropě věřilo, že kouzelné uzly mohou očarovat lidi. Uzel znamenal TAJEMNO. Volně svázaný uzel symbolizuje nekonečno nebo dlouhověkost. Utažené uzly symbolizují svazek a jednotu, ale také překážky a ochranu. Uzly se objevují v mnoha starých kulturách. Ve starověkém Egyptě byl uzel bohyně Eset znakem života a nesmrtelnosti. V buddhismu známe takzvaný nekonečný uzel. V Číně zase splétali neuvěřitelně komplikované uzlové struktury, které byly často symetrické. Uzel je častý motiv v keltském výtvarném umění. Jeho symbolika souvisí s neustálým prolínáním lidských a vesmírných činností. Z našich krajů určitě známe paličkování, pletení nebo drhání. Jsou součástí denního života každého z nás. Většina lidí si váže tkaničku u bot, kravatu nebo šátek. Častá jsou také jazyková spojení – dopravní uzel, železniční uzel, gordický uzel. Objevují se v horolezectví, mořeplavectví, rybářství a skautingu. Zajímavá je vánočka. Díky zauzlení se zde z obyčejného těsta stává symbol Vánoc. Každý člověk má na svém těle uzel, který mu udělal doktor hned po narození – pupík. Uzel najdeme i v molekulární biologii. Jeden řetězec lidské DNA je dlouhý až jeden metr. Pomocí zauzlení může být svinutý do buněčného jádra o průměru pěti mikrometrů. DNA je velmi těsně propletena, ale právě díky principu zauzlení se snadno dělí na své dvě identické kopie. V poznání těchto uzlů vidí vědci potenciál pro léčení virových onemocnění. Ve fyzice je známa strunová teorie (the String theory): Hmota se skládá z takzvaných superstrun, což jsou nepatrné zauzlené a uzavřené smyčky časoprostoru. Jejich vlastnosti jsou těsně svázány se stupněm zauzlení. Uzly zajímaly matematiky již v 19. Století (Carl Friedrich Gauss). Uzel, zauzlení, je vlastnost křivek v prostoru. Matematici zkoumali především topologické vlastnosti uzlů. To jsou jevy, které se nemění při deformaci. Požadovali, aby neměl volné konce. Je to tedy uzavřená smyčka v trojrozměrném prostoru. Dají se dělit podle počtu a způsobu překřížení. Stupeň zauzlení je nejmenší křížové číslo. Nejjednodušší uzel je tedy kružnice, která má křížové číslo rovno nule. Matematici zjistili, že není možné žádnou topologickou transformací přeměnit jeden uzel v druhý (např. trojlístek na čtyřnásobný uzel). Dokonce není ani možné dostat z levotočivého trojlístku pravotočivý trojlístek (jeho zrcadlový obraz), aniž bychom rozpojili jeho konce. V rodinném domě Knot 9_35 vznikají kontinuální prostory, které plynou jeden do druhého stejně, jako když vezmeme kus lana, který zauzlíme a spojíme jeho konce. Jedna funkce přechází v druhou, ale přitom jsou svázané v jeden celek. Je zde důležitá i samotná symbolika uzlu, který značí cirkularitu, vracení se na stejné místo, ochranu před okolním světem. Cirkularita je symbol rodinného kruhu, symbol ženskosti a bezpečí. video:


Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35
Martin Císař | Dům Knot 9_35