Studio Florián


Miroslav Strigáč | Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)

Miroslav Strigáč | Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)


Video k projektu:

Miroslav Strigáč | Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)
Miroslav Strigáč | Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)
Miroslav Strigáč | Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)
Miroslav Strigáč | Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)
Miroslav Strigáč | Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)
Miroslav Strigáč | Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)