Studio Florián


Michal Kutálek | Take Off House

Michal Kutálek | Take Off House


Objekt zkoumá možnosti propojení průmyslového designu s architekturou a „uměním“. Snaží se mezi těmito odvětvími eliminovat pomyslnou dělící hranici. Snaží se být vším současně. Jedná se o „objekt pro život“, který je naplněn dalšími životu potřebnými objekty. Projekt více než z tradiční architektury přebírá tvarosloví z oblasti automobilového či leteckého průmyslu.
Dům je navržen na rozlehlý pozemek ve Zlíně. Jedná se o okrajovou část města, která hraničí s lesem. Objekt se zakusuje do prudkého svahu. Navržená opěrná zeď vychází z hmoty spodní části domu, vytváří výškovou bariéru a rozděluje pozemek na veřejnou a intimní část. Venkovní rampa překonává téměř tři metry výškového rozdílu a na západní straně pozemku vyúsťuje na terasu, která je propojena s interiérem posuvnými skleněnými příčkami. Ze soklu z pohledového betonu vyrůstá železobetonový hranol, který podepírá levitující kovovou strukturu, jež plynule přechází z exteriéru do interiéru. Na jihovýchodní straně struktura vytváří dvě krytá automobilová stání. Garáž je vložena do prostoru soklu.
V návrhu se uplatňuje minimalistický přístup k užití materiálů, které jsou redukovány na tři základní: beton, sklo a ocel. Hmotové pojetí je založeno na kontrastu pevných, masivních prvků, které svírají vnitřní otevřený prostor obytné haly. Struktura je pojata jako ocelová příhradovina, do které jsou vsazeny kajuty obyvatel. Skládá se z trojúhelníkových segmentů, které vždy vytvářejí jeden větší díl; jednotlivé díly budou svařeny a opatřeny výplněmi již v dílně, poté převezeny na stavbu a montovány pomocí zdvihacích zařízení.
Trojúhelníkové segmenty, z nichž některé jsou otevíratelné, jsou vyplněny laminovaným dvojsklem nebo izolační výplní. Pruty jsou navrženy z ocelových Jaklů 150x150 mm, které jsou opatřeny protipožárním nátěrem a obloženy tepelnou izolací. Pruty jsou poté zakapotovány prolisovaným pozinkovaným plechem. Skleněné plochy jsou vyplněny elektrochromickým sklem, které umožňuje změnu transparentnosti v závislosti na světelných podmínkách nebo v případě požadavku na větší míru soukromí. / » Miloš Florián: Ateliér Glass & Freeform Architecture, FA ČVUT Praha – Michal Kutálek: Take off house, str. 40. Časopis ERA 21 4/2005, ISSN 1801-089X / »»

A house in which exterior forms a natural and integral part of interior. The object investigates possibilities of interconnection of the architecture with industrial design and „art“. It tries to be all of that. It concerns about an „object for life“, which is filled with other objects useful for everyday life today. / » Miloš Florián: Ateliér Glass & Freeform Architecture, FA ČVUT Praha – Michal Kutálek: Take off house, p. 40. The magazine ERA 21 4/2005, ISSN 1801-089X / »»
Michal Kutálek | Take Off House
Michal Kutálek | Take Off House
Michal Kutálek | Take Off House
Michal Kutálek | Take Off House
Michal Kutálek | Take Off House
Michal Kutálek | Take Off House
Michal Kutálek | Take Off House
Michal Kutálek | Take Off House
Michal Kutálek | Take Off House