Studio Florián


Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje

Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje


Historické vztahy
Místo, které jsem si vybral pro stavbu pavilonu Slovanské Epopeje je dosud neodmyslitelně spjato s pomníkem z dob socializmu. Socha byla odstraněna, ale její kořeny, které tvoří podstavec stále přetrvávají. Osobně tyto základy nepovažuji ze symbolického hlediska za pevné a navrhuji stávající podstavec odstranit.

Hmotové řešení
Inspirací pro návrh se stala Möbiova páska, jakožto symbol nekonečné smyčky, s jakou si je třeba opakovaně připomínat naši historii a vazbu k našemu původu. Je to způsob, jak z dvojrozměrného proužku papíru přejít o úroveň výš - do trojrozměrného prostoru, do architektonické formy. Hmotou je tedy spirálovitě zatočený, nikdy nekončící pás.

Fasádní systém
Obvodový plášť je tvořen vzájemně kloubově propojenými trojúhelníkovými plochami obvodového pláště na principu japonské skládačky origami. Změnou vzájemných úhlů je v průběhu dne udržováno ideální světelné prostředí v galerii pomocí rozptýleného denního světla vyzařovaného skrze souvrství obvodového pláště. Plášť je ovládán automaticky na základě termálních výkyvů jednotlivých částí pláště a na principu bimetalového pásku. Tím byla dosažena i vnější dynamika stavby, kdy se proměňuje tvar i vzor fasády.

Způsob navrhování
Práce na projektu především spočívala ve zkoumání struktur japonských skládaček origami, které tvoří ucelené systémy skládaných ploch. Principy těchto struktur mě fascinovaly natolik, že jsem se snažil o aplikaci v architektonické tvorbě. Použití těchto vlastností na obvodové pláště budov přináší jejich nové možnosti. Jedná se především o možné změny transparentnosti, nastavitelnost tepelných ztrát a zisků, změny plochy pláště a tím i objemu budovy a to vše v průběhu dní, hodin, minut či menších jednotek času. Obrovskou výhodou takového pláště je mimo jiné i možnost utvářet organické formy přesto, že fasáda je složena jen z několika málo opakujících se plošných tvarů, což velmi usnadňuje vyrobitelnost formou prefabrikace. Struktura je tedy modulární architekturou, leč odstraňuje její velkou nevýhodu - fádnost.
Navrhování takové budovy však vyžaduje odlišný přistup architekta nejen v samotné ideji, ale i ve zpracování projektové dokumentace. Podmínkou je schopnost vytvořit parametrický trojdimenzionální model, generovaný na základě algoritmů, jež představují kombinaci základních fyzikálních vlastností, tak i tvůrčí vůli architekta.

Prezentace modelu
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje
Ondřej Otýpka | Pavilon Slovanské epopeje