Studio Florián


Josef Musil | L i g h t C e l l s

Josef Musil | L i g h t C e l l s


Autorská zpráva

Světlo je komplexní fenomén, který přináší lidem tepelnou energii a viditelné světlo, které umožňuje vidět a být viděn. K vytvoření příjemného, zdravého a ekologického místa pro bydlení a práci, přirozené denní světlo musí být přítomno v celém prostředí, ve kterém se pohybujeme – ve vnitřním a stejně tak vnějším prostoru. Protože některé architektonické cíle jsou v rozporu (stíny v létě, otevřený prostor v zimě, chceme světlo v ulicích, ale budovy vrhají stíny), můj projekt se zaměřuje na otázky osvětlení v kontextu výškové budovy. Je tvořen množstvím parametrických hexagonálních buněk pro bydlení nebo práci. Byl navržen od vnitřku ven a je postaven na několika následujících důležitých ideách.

1.Lokalita – severní hrana údolí, otevřena plně na jih - maximalizuje využití slunce. Naopak vysoké zatížení dopravou mezi dvěma směry magistrály - proto byty ve vyšších patrech.

2.Vnitřní světlo – anidolidní systém rozvádí rovnoměrně světlo, prvky fasády pouští nebo brání (16.4. - 16.9.) světlu do interiéru

3.Energie - díky nakloněnému tvaru vzniká horizontální komínový efekt, pasivní cirkulace nebo jednoduché příčné větrání. Vzduch ohříván v zimních zahradách ve spodních patrech buňky samovolně přechází do obytného prostoru v horním patře buňky.

4.Vnější světlo - transparentní budova - nemá vytvářet pohledovou bariéru, ale naopak jednotlivé open-space buňky fungují jako pixely, které přenáší obraz za budovou. Většinu času objekt stíní pouze na na svůj pozemek, v zimě i propouští světlo dál svému okolí.

5.Buňky a funkce - v objektu je celkem 8 typů funkčně a dispozičně různých buněk. 4 typy bytů uspořádaných do čtveřic dle hlavní horizontální komunikace ob patro tvoří ruzné velikosti bytů. Kanceláře + zimní zahrady v kruhovém uspořádání. Komunikační buňky 4 x na obvodu s max. vzdáleností 25m. Obchody v přízemí + průchody do veřejného vnitrobloku.

6.Konstrukce - další úroveň buněčného uspořádání a prostupu světla. Sendvičová konstrukce s Al voštinou, inspirovaná stavbou od Toyo Ito. Modelace v Catii umožnila formovat celkový tvar tak, aby napětí bylo všude stejné a mohla být optimálně použita stejná tloušťka konstrukce.

7.Půdorysy a řezy parametricky generované

8.Proces modelovani a skript

Hodnocení vedoucího

Idea polyfunkční výškové stavby využívající vlastností denního světla a přirozeného větrání k eliminaci vlastní energetické náročnosti se přetransformovala v zadání diplomového projektu na zajímavé lokalitě poblíž historického centra Prahy v místě rozdvojení tělesa magistrály, naproti Kongresovému centru. Autor předkládá projekt, jež je postaven na optimalizaci vnější a vnitřní struktury architektury stavby vůči zvolenému místu, světlu a proudění.
Světlo je komplexní fenomén, který lidem přináší tepelnou energii a viditelné světlo, které umožňuje vidět a být viděn. K vytvoření příjemného, zdravého a ekologického místa pro bydlení a práci, přirozené denní světlo musí být přítomno v celém prostředí, ve kterém se člověk pohybuje-ve vnitřním a stejně tak i vnějším prostoru. Z důvodu, že některé obecné architektonické záměry bývají v protikladu-stíny v létě, otevřený prostor v zimě, světlo v ulicích, stavby vrhají stín-projekt diplomanta je postaven na několika samostatných a zároveň přesahujících se myšlenek zaměřených na aplikaci světla v kontextu výškové stavby.
V případě kancelářských buněk je výplň sendvičové konstrukce v podobě plástvové struktury krytá transparentním polykarbonátem, protože kancelářské buňky spoluvytvářejí otevřený „open space“ prostor prostřednictvím světelných buněk, svým hexagonálním rastrem a svou transparentností.
V případě obytných buněk jsou vnitřní prostory osvětlovány denním světlem pomocí systému anidolidních světlovodů na stěnách a stropě.
V obou variantách je interiér dynamicky osvětlován v závislosti od toho, jak slunce mění postavení na obloze během dne a tak osvětluje s větší intenzitou různé části systému světlovodů.
Světelné kanálky vedou světlo zachycené soustavou parabolických zrcadel do vnitřku buňky. Soustava parabolických zrcadel funguje na jedné straně jako statický heliostat a na druhé straně umožňuje koncentrovat část difúzního světla, protože je schopna zachytit a usměrnit daný vstupní rozsah úhlů, pod kterými světelné paprsky do kanálku vstupují. Zároveň v nedostatečných vnějších světelných podmínkách umožňuje zapnout umělý zdroj světla a rovnoměrně toto světlo rozvést po celém prostoru buňky. Na základě grafu průměrných venkovních teplot byly diplomantem stanovena dvě data, která jsou rozhodující pro stanovení, zda do horní části buněk je zpřístupněno přímé sluneční záření, či nikoli. Toto je řešeno sklonem příslušné části fasády, který byl odvozen ze stereografického diagramu slunce pro Prahu.
Výsledek představuje první tuzemský projekt na principu prefabrikované sendvičové konstrukce coby nosné struktury s integrovanými dalšími funkcemi. Dobře realizovatelná a rozměrově diferencovatelná buňková struktura stavby tvoří zároveň po sestavení sama o sobě exteriér i interiér stavby.
Diplomní projekt se celkově vyznačuje podrobným řešením na všech úrovní obsahu zadání. Komplexnost řešení je dosažena tím, že diplomant svou práci na projektu postavil na aplikaci specifické metody projektování s důrazem na variantní statické posuzování sestav prefabrikovaných sendvičových buněk hexagonálního tvaru tvořících v celku nosnou strukturu, na distribuci přirozeného větrání a rozvod difúzního světla v rámci struktur buněk, což samo o sobě stojí za pozornost. Nesporným vkladem práce je jak aplikace tzv. zpětné vazby výsledků počítačových simulací do tvaru plánované stavby, tak i výborná orientace diplomanta v dané problematice, technikách a nástrojů současného navrhování, jež směřují ke sbližování stavební a strojní produkce z důvodu rostoucích nároků na přesnou realizaci v závislosti na vývoji inovativních systémů.


Prezentace modelu
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s
Josef Musil | L i g h t C e l l s