Studio Florián


Jáchym Pešek | Swarm Urbanism

Jáchym Pešek | Swarm Urbanism


Projekt s názvem MO.15 se zabývá
tvorbou urbanistického nástroje,
který popisuje vztahy mezi vstupními
body v prostoru. Vstupní body jsou
v tomto případě zvoleny jako důležité
komunikační uzly v lokalitě. Jsou
to předpokládané frekventované místa
v území. Mezi nimi na počátku
neexistuje žádný předdefinovaný
vztah. Hlavní inspirace pochází z již
popsané teorie s názvem „Ant Colony
Optiamlization“ autorů Marca Doringa
a Christiana Bluma z počátku deva-
desátých let. Princip pojednává o tzv.
mravenčí kolonii, ve které je orientace
mravence závislá ne na jedinci,
ale na společném systému. Komunikace
mezi mravenci je zprostředkována
feromonovou stopou zanechanou
v prostoru. Takový model byl využit
i v tomto projektu. Každý vstupní bod
emituje agenty (mravence), kteří
postupně prozkoumávají své okolí
a zanechávají dalším agentům značku
(feromonovou stopu). V tomto případě
nese značka údaje o počátku cesty
agenta a doby trvání jeho cesty,
zároveň je zde zaznamenána informace
o důležitých místech, které cestou
objevil. Ostatní agenti nejen že vytvářejí
další informace, ale čtou předchozí
stopy v území. Tím vzniká mapa
prostoru, která se dá číst jako schéma
ideálních spojnic v daném území. Mapa
se ustaluje v čase a při zadání stejných
parametrů se vždy vytvoří stejná mapa,
tedy mapy se různí pouze předefino-
váním vstupních parametrů.
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism
Jáchym Pešek | Swarm Urbanism