Alice Fišerová

Studuji FA na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Toto je můj první semestr v ateliéru pana ing. arch. Miloše Floriána.

Podtržení