Studio Florin


Michal Bednář | Block01~LiquidZooid

Michal Bednář | Block01~LiquidZooid


Block01~LiquidZooid


Model nosné konstrukce Varianty I

Rapid Prototyping
Měřítko 1:200
Rozměry 449x351x167 mm
Průměr prvků 2mm

*Block01~LiquidZooid v sekci projekty

tisk modelu: Viktor Paluš, Tomáš Medek, 3D studio FVU VUT Brno, 2010/2011
Foto: Miloš Sedláček
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid
Michal Bednář | Block01~LiquidZooid