Studio Florin


Ondřej Pokoj | heartbeat

Ondřej Pokoj | heartbeat


Zvukový záznam srdečního tepu převedený do hmotné formy pomocí algoritmu v programu Grasshopper pro Rhino. Experiment zkoumá vzájemné působení reálného a virtuálního. Jak lze tvořit hmotu? Jak lze hmotu definovat?


Ondřej Pokoj | heartbeat
Ondřej Pokoj | heartbeat
Ondřej Pokoj | heartbeat
Ondřej Pokoj | heartbeat
Ondřej Pokoj | heartbeat