Studio Florin


Daniel Vejstrk | Membrane Gallery

Daniel Vejstrk | Membrane Gallery


Membrane Gallery Výstavní prostory galerie, které tvoří funkci této membránové struktury, nabízí návštěvníkům prohlídku umění v tvarově nevšedních, elegantních a výrazově lehkých prostorech. Stavba je navržena jako dočasná, což umožňuje její přemístění, její stěhování po velkých evropských i zámořských metropolích. Jedná se o taženou membránovou strukturu tvořenou fóliovými materiály na bázi skelných vláken. Další prvky konstrukce jsou ocelové sloupy a lana zajišťující stabilitu celé struktury. Základnu tvoří čtverec o straně 48m v jehož vrcholech jsou umístěny paty sloupů. Sloupy o výšce 29m jsou vykloněny od středu kvůli lepšímu přenesení sil od kotevních lan. Membránové, textilní nebo také fóliové konstrukce nejsou pouze povlakem ani obalem jiné primární konstrukce, ale mají skutečné konstrukční vlastnosti. Svým tvarem a pevností materiálu vytvářejí plochy s vysokou únosností. Té je dosaženo jednak tvarem - zakřivením - a dále vneseným předpětím. Membrány se uplatňují zejména tam, kde požadujeme velké rozpony. Díky nízké plošné hmotnosti (175 - 3000g/m2) mají menší nároky na podpůrnou konstrukci a tím i na její cenu. Přitom jejich pevnost (při přetržení) je velmi vysoká - až 20kN/5cm. I přes tuto pevnost se jedná o světlo propustné až průhledné materiály. Pro představu o únosnosti se dá zmínit, že i ty nejmenší membrány jsou bez problémů pochůzné - jejich pevnost je kolem 3000N/5cm. V současnosti se používají tkané textilie, nebo netkané - fóliové - materiály. Tkaniny mohou být bez povrchové úpravy (bavlna, PTFE t.j. polytetrafluoretylen alias teflon, tkanina z aramidových vláken), nebo s povrchovou úpravou, která zvyšuje jejich odolnost, především proti UV záření a proti přilnavosti znečištění. Požární vlastnosti jsou závislé především na materiálu, ze kterého jsou zhotoveny. Nejčastěji používané PES/PVC textilie jsou označovány jako těžce zapalitelné (B1 dle DIN 4102), avšak dle ČSN se dostávají do třídy C1. Skelné tkaniny s povrchovou úpravou ze silikonu jsou zatříděny dle DIN do třídy A2. Materiály na bázi skleněných vláken (se zátěrem PTFE) a z vláken PTFE jsou zatříděny dle DIN dokonce jako nehořlavé. ing. arch. Zdeněk Hirnšal, Textilní Architektura


Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery
Daniel Vejstrk | Membrane Gallery