Studio Florin


JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL

JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL


Model byl tvořen společně s profesory a studenty na fakultě Nanotechnologií v Liberci. Nosná konstrukce modelu je Hliníkové modelářské pletivo, napnuté na ocelové jekly, které jsou přišroubované k laminované OSB desce. Hliníkové pletivo jsem vymodeloval a zafixoval v požadovaném tvaru, a poté jsem napnul bílou nití. Po napnutí byla práce v rukou asistující studentky Emy Chudobové, která nanesla na model nanovlákna pomocí air-brushe. Tento model je prvním architektonickým modelem svého druhu, a to zvoleným materiálem PCL a PVB nanovlákna a způsobem jakým byly nanovlákna aplikovány na nosnou konstrukci.

JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL
JAKUB ČERNÝ | WEB SHELL