Studio Florin


Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO | Národní technické muzeum 2018

Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO |  Národní technické muzeum


Vzrůstající síla projektových softwarů, rozšířená dostupnost digitální výroby a rostoucí komplexnost zastavěného prostředí obrací pozornost k intenzivnímu zkoumání účinnosti přírodních systémů, jež fungují v naprostém kontrastu k neefektivním technikám, na kterých je postaven současný stavební průmysl. Důvodem je, že příroda nejen nerozlišuje mezi konstrukcí a materiálem, ale vyznačuje se i velkou informační kapacitou a komplexními instrukcemi k sestavování. Současná dostupnost simulačních nástrojů umožňuje optimalizovat procesy plánování struktur staveb tak, aby byly individualizované a citlivé vůči životnímu prostředí.

Studio FLO/W zvolilo Folding Structures jako téma zadání pro plánování konceptů struktur pro český pavilon na EXPO Dubai 2020.  Folding představuje flexibilní konstrukční systémy, jejichž bio-inspirace je postavena na principu multifunkčních materiálů. Mají schopnost modelovat svůj design, řídit své fungování a přizpůsobit konstrukční vlastnosti. Podle potřeby mohou monitorovat svůj stav, provádět samodiagnózu, samoopravy a minimalizovat náklady na životní cyklus.

Studenti měli možnost během zimního semestru 2017/2018 formou přednášek a poznáváním materiálů aktivně seznámit nejen s navrhováním zmíněných folding systémů, ale i s dalšími novými materiály a strukturami na principu bioniky, počítačových softwarů a prostorové fabrikace. Získané znalosti inspirovali ke generování nadzemních struktur rozmanitého procesu, klima-designu a kontextu.

Loran Asaad vytvořil koncepty kinetických pavilonů na principu rozevíratelných stél a membrán
Buga Vlad vytvořil koncept dvouúrovňového pavilonu na principu symetrické origami struktury
Samantha Pantoja Hernández vytvořila koncepty interaktivních pavilonů na principu mobius struktur ovládaných táhly
Shohei Nozawa vytvořil koncept pavilonu na principu voronoi struktury sestavené s velkého množství náhodně uspořádaných komponentů
Diana Švec-Billá vytvořila koncept kinetického pavilonu inspirovaného pohyby křídel netopýra
Jakub Trčka vytvořil koncept spaghetty pavilonu na multiagentním klima-principu

Kurátoři: Jan Petrš_JIndřich Ráftl_Miloš Florián
Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO |  Národní technické muzeum
Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO |  Národní technické muzeum
Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO |  Národní technické muzeum
Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO |  Národní technické muzeum
Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO |  Národní technické muzeum
Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO |  Národní technické muzeum
Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO |  Národní technické muzeum
Realizované a nerealizované pavilony ČR na EXPO |  Národní technické muzeum