Studio Florián


G L A S S / F R E E F O R M  A R C H I T E C T U R E  L E D  P R E S E N T A T I O N  S E S S I O N S

• Zima 2007/2008 • FILIP DUBSKÝ • MILOŠ FLORIÁN • NINA HEDWIC HOUSKOVÁ • JANA HLADÍKOVÁ • PAVEL HLADÍK • MICHAELA JANEČKOVÁ JEHLÍKOVÁ • JAN KALFUS • LUKÁŠ KURILLA • MICHAL KUTÁLEK • LUKÁŠ MRÁZIK • JÁCHYM PEŠEK • MAREK RŮŽIČKA • LADISLAVA SOBKOVÁ • MIROSLAV STRIGÁČ •
• Léto 2007/2008 • FILIP DUBSKÝ • MILOŠ FLORIÁN • JANA HLADÍKOVÁ • PAVEL HLADÍK • JAN KALFUS • LUKÁŠ KURILLA • TEREZA MĚŘIČKOVÁ • MAREK RŮŽIČKA • LADISLAVA SOBKOVÁ • PETR VOJÁČEK •

• SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ VE STUDIU NÁLEŽÍ MARKU RŮŽIČKOVI

• AUTORKOU NÁVRHU A REALIZACE SVĚTELNÉ STRUKTURY ARIAD NINA COBWEB V RÁMCI INSTALACE PROJEKTŮ STUDIA BYLA NINA HEDWIC HOUSKOVÁ

• Stálý pokrok ilustrovaný evolučním vývojem od modernismu k dekonstruktivismu, blobům, volným formám a dále k transarchitektuře, reflexivní architektuře a nanoarchitektuře /Florián: Atom House/ způsobuje, že se architekti nacházejí v situaci, jež klade nároky na zpracování velkého množství dat z důvodu kvantity a geometrické rozmanitosti používaných komponentů jak z klasických, tak chytrých materiálů /GFK-plasty, PCM-materiály, LED-diody/, včetně skla /Hladíková: Dům lepený ze skla/. Aplikace digitálních dat vede k plánování staveb na principu parametrického a generativního designu pomocí skriptů /Kurilla: Struktura mostu, Pešek: Dům z plastu, Kalfus Měřičková: Horní stanice lanovky na Sněžce/. Výsledkem digitálního projektování se stává nejen precizně nadimenzovaný a vytvarovaný komponent z různých materiálů, ale ve finále i dokonalá stavba sestavená z komponentů ve velmi krátkém čase /Mrázik: Interaktivní hala Morpher/. Aplikací softwaru pro analýzu a zpětnou vazbu je možné prezentovat osobitý přístup k plánování, svůj pohled na výraz a zobrazování. Těžištěm může být i generativní proces, na základě kterého je možné vytvořit parametrický model na principu diagramu Voronoi/Delaunay, jež umožňuje změnu formy, a který se současně přizpůsobuje jak vnějším podmínkám, tak zadání /Hedwic Housková: Palác umění/. Tyto v tuzemsku nové způsoby plánování jsou aplikovány nejen do podoby hybridního bydlení a urbanismu /Janečková Jehlíková: Bydlení Hanspaulka/, ale i do parametrického urbanismu jednak prostřednictvím buněčných automatů /Kalfus: Celullar Automata Urbanism/, tak i jiných forem /Sobková: Pixel Urbanism, Strigáč: Polygon Urbanism+Celullar Structure/. Pro projekty je charakteristická originalita plánování a konstrukčního řešení.
Adepti architektury zpracovávají projekty nejen v 2D papírové formě, ale využívají předností 3D pohybu a zvuku videa, včetně modelů vyrobených na principu e-manufacturingu /Hedwic Housková: Palác umění/.

• Ph.D. Program • ing.arch. Filip Dubský /Osvětlení volných forem, www.nolimat.com/ • ing.arch. Pavel Hladík, MA, /Adaptivní systémy, www.nolimat.com/ • ing.arch. Michal Kutálek /Automatizace a robotizace, www.nextlevelstudio.com/ • ing.arch. Marek Růžička /Generativní procesy na principu neuronových sítí, www.archlab.cz/ •
 
Instalace: Nina Hedwic Housková

Instalace

Nina Hedwic Housková


Jan Kalfus: Průmyslová zóna Holešov (Cellular Automata)

Jan Kalfus

Průmyslová zóna Holešov (Cellular Automata)


Ladislava Sobková: Průmyslová zóna Holešov (Pixel Urbanism)

Ladislava Sobková

Průmyslová zóna Holešov (Pixel Urbanism)


Miroslav Strigáč: Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)

Miroslav Strigáč

Průmyslová zóna Holešov (Polygon Urbanism)


Michaela Jehlíková Janečková: Bydlení na Hanspaulce

Michaela Jehlíková Janečková

Bydlení na Hanspaulce


Diplomní projekt
Nina Hedwic Housková: Palác umění Praha

Nina Hedwic Housková

Palác umění Praha


Lukáš Kurilla: Annelida LED

Lukáš Kurilla

Annelida LED


Lukáš Kurilla: Annelida

Lukáš Kurilla

Annelida


Jáchym Pešek: Dolní Dobrouč

Jáchym Pešek

Dolní Dobrouč


J. Kalfus, T. Měřičková: Horní stanice lanovky na Sněžce

J. Kalfus, T. Měřičková

Horní stanice lanovky na Sněžce


Michaela Jehlíková: Bydlení na Hanspaulce

Michaela Jehlíková

Bydlení na Hanspaulce


Lukáš Mrázik: Morpher

Lukáš Mrázik

Morpher